Extra bolagsstämma i Novestra

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NOVESTRA Novestras styrelse har idag fattat beslut om att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 24 mars 2000 klockan 10.00 för behandling av förslag avseende bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om dels emission av ytterligare 1.900.000 aktier, dels emission av 500.000 optioner. Det bemyndigande som beslöts vid extra bolagsstämma den 10 februari 2000 avseende emission av 1.000.000 aktier har nyligen utnyttjats genom en riktad emission till i huvudsak internationella institutioner, varigenom bolaget på kort tid tillförts cirka 500 miljoner kronor. Detta har väsentligt utökat förutsättningarna för genomförande av kontantförvärv, vilket till stor del avses ske i samarbete med internationella partners. Avsikten med det nu framlagda förslaget och skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels genomförande av den principöverenskommelse som träffats avseende förvärv av TIME Vision (pressmeddelande från Novestra den 2 mars 2000), dels att bolaget snabbt och effektivt skall kunna göra ytterligare affärer med betalning i den egna aktien samt även vid behov säkerställa ytterligare finansiering. Framtagande av slutliga avtal m m för affären med TIME Vision pågår och affären beräknas vara slutförd under mars månad. Novestra är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Bland Novestras nuvarande investeringar finns Boxman, Bredbandsbolaget, E*Trade, FanGlobe.com, IQUITY, Jupiter Com., Mobilestop.com, NetCap, NetTime, NetSurvey, PowerNet, eRecollections Inc. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000307BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar