Fortsatt stark tillväxt bland portföljbolagen - samtliga beräknas vara kassaflödespositiva vid utgången av q4

FORTSATT STARK TILLVÄXT BLAND PORTFÖLJBOLAGEN - SAMTLIGA BERÄKNAS VARA KASSAFLÖDESPOSITIVA VID UTGÅNGEN AV Q4 Förutsättningarna för fjärde kvartalet är positiva med en god potential för fortsatt förbättrad lönsamhet i AB Novestra. Samtliga Novestras onoterade innehav har uppvisat fortsatt positiv försäljnings- och resultatutveckling under det fjärde kvartalet. Samtliga Novestras direkt och indirekt ägda portföljbolag förväntas nu vara kassaflödespositiva vid kvartalets utgång. "Vi är mycket nöjda med, och i en del fall även positivt överraskade av, såväl försäljnings- som resultatutveckling, som flertalet onoterade portföljbolag uppvisar. Dessutom har vår portfölj av noterade innehav utvecklats positivt och det finns förutsättningar för ytterligare resultatförbättringar i den egna verksamheten under fjärde kvartalet och 2004", säger Novestras VD, Peter Ekelund. Frågor besvaras av Theodor Dalenson, ordförande, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj bestående av små och medelstora onoterade såväl som noterade bolag. Novestra fokuserar på investeringar i bolag med betydande tillväxt- eller värdeutvecklingspotential. Novestras portfölj består bl a av Explorica, Inc., JC AB (publ), Modul 1 Data AB (publ), MyPublisher, Inc., Netsurvey AB, Qbranch AB och Strax Holdings, Inc. samt saminvesterings-enheten Continuum Group Ltd. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/26/20031126BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar