NOVESTRA: ÅRSREDOVISNING 2013 SAMT NYTT DATUM FÖR ÅRSSTÄMMA OCH DELÅRSRAPPORT FÖR DET FÖRSTA KVARTALET 2014

Novestra har idag publicerat årsredovisningen för 2013. Årsredovisningen finns tillgänglig på

bolagets hemsida, www.novestra.com.

Årsstämma är planerad till den 19 maj 2014 klockan 16.00 och samma dag kommer delårsrapporten för det första kvartalet 2014 att offentliggöras.

Informationen i årsredovisningen är sådan som AB Novestra ska offentliggöra enligt lagen om värde­pappers­marknaden. AB Novestra har offentliggjort bokslutskommunikén, inklusive delårsrapporten för det fjärde kvartalet. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2014 klockan 08.55 genom pressmeddelande och på webbplatsen www.novestra.com. Årsredovisningen har offentliggjorts på Novestras webbplats den 8 april 2014 klockan 14.00

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består av större innehav i Explorica, Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank AG. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 12 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera