Novestra: MyPublisher sålt till amerikanska Shutterfly

Shutterfly, Inc. har förvarvat samtliga aktier i MyPublisher, Inc. där Novestra hade en ägarandel om cirka 25 procent. Novestras del av köpeskillingen uppgår till totalt 61,6 MSEK, redovisat värde uppgick till 61,2 MSEK. 15 procent av köpeskillingen har ställts som garanti i samband med transaktionen och utbetalas om 18 månader, resterande del av köpeskillingen betalas ut kontant omedelbart.

"Avyttringen av MyPublisher är ett steg i avvecklingen av Novestras investeringsportfölj. Vi arbetar för att avyttra ytterligare ett innehav innan årsskiftet och den av styrelsen kommunicerade strategin är att skifta ut behållningen till våra aktieägare under året” säger Novestras VD, Johan Heijbel.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 april 2013, klockan 12.01.

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade och noterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Explorica, Inc.,Strax Group GmbH och Swiss Picturebank (Group) AS. Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.

Novestras aktie finns noterad på Nasdaq OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera