NOVESTRA: QBRANCH SÄLJS TILL HOLLÄNDSKA IMTECH

Novestras portföljbolag Qbranch säljs till holländska Imtech. Försäljningspriset inklusive förväntad tilläggsköpeskilling för Novestras aktier i Qbranch uppgår till 121 MSEK kontant, i tillägg till en utdelning om totalt 4,7 MSEK lämnad före avyttringen. Försäljningen motsvarar cirka 3,4 kronor per Novestra-aktie. Försäljningspriset är 20 procent högre än det per den 30 juni 2011 redovisade värdet, eller 53 procent över det implicita värdet baserat på stängningskursen per den 31 augusti 2011.

”Novestra investerade i Qbranch 1999 och bolaget hade då en omsättning på 115 MSEK. När bolaget nu säljs överstiger omsättningen en halv miljard kronor. Det har varit en spännande resa för bolaget operationellt och för Novestra som investerare. Flera industriella aktörer har det senaste året varit intresserade av att förvärva Qbranch men ingen av dessa har erbjudit en så intressant industriell matchning som Imtech. Qbranch får nu möjlighet att med Imtech som ägare utvecklas och expandera ännu snabbare än man hitintills har gjort” säger Johan Heijbel, VD Novestra och styrelseledamot i Qbranch.

”Med Imtech i ryggen kan vi kombinera lokal närvaro med internationell räckvidd samtidigt som vi får tillgång till kompletterande tjänster, kompetenser och leveransformer. Vi får mycket spännande möjligheter att bygga en nordisk Qbranch-verksamhet. Samtidigt får Qbranch duktiga medarbetare möjligheten att arbeta internationellt och bidra med unik kompetens bland annat inom paketerade tjänster och funktionsorienterade erbjudanden” säger Ulf Engerby, VD Qbranch.

Mer information om Imtech och deras pressmeddelande avseende förvärvet av Qbranch finns att ladda ner från www.imtech.eu
 

För ytterligare information, kontakta Johan Heijbel, verkställande direktör, AB Novestra, på telefon +46 8 545 017 50.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AB Novestra är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument och/eller NASDAQ OMX Stockholms regler. Informationen har lämnats för offentliggörande den 1 september 2011, klockan 00:05.

Om AB Novestra
Novestra är ett oberoende investmentbolag med en portfölj av onoterade tillväxtbolag. Novestras onoterade portfölj består bl a av större innehav i Diino Systems AB, Explorica, Inc., MyPublisher, Inc., Qbranch AB och Strax Group GmbH.Därutöver har Novestra en investering motsvarande cirka 6 procent av det på First North noterade bolaget WeSC AB.
Novestras aktie finns noterad på NASDAQ OMX Stockholm, under symbolen NOVE, bland Small Cap. För ytterligare information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com

 

 

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar