Novestra förvärvar Time Vision och skapar nordens ledande riskkapitalbolag

NOVESTRA FÖRVÄRVAR TIME VISION OCH SKAPAR NORDENS LEDANDE RISKKAPITALBOLAG Novestra och TIME Vision har idag träffat en principöverenskommelse, som innebär att Novestra förvärvar TIME Vision, ett framgångsrikt bolag inom riskkapitalsektorn. Bland TIME Visions innehav finns Jobline, EuroSeek.com, MrBid, VerifyEasy och Universum samt ytterligare sex innehav som i storlek varierar mellan 3,6 och 50 procent av respektive bolag. TIME Visions huvudägare, Johan Brenner och Magnus Lindahl, kommer att ingå i Novestras exekutiva ledning. Likvid för förvärvet kommer att erläggas i form av 700.000 nyemitterade Novestra-aktier motsvarande 13,52% av utestående aktier efter emissionen samt en rätt för TIME Vision att investera sammanlagt c:a 450 miljoner kronor i Novestra i en kombination av optioner samt en riktad nyemission av 200.000 aktier där nyemissionen sker till en kurs av 735 kronor per aktie. Transaktionen har godkänts av respektive styrelser men är avhängigt ett bolagsstämmobeslut i Novestra. "Det här är en affär som vi tror skapar stora mervärden för Novestras aktieägare, dels genom TIME Visions portfölj, dels genom det faktum att två framgångsrika riskkapitalister, Johan Brenner och Magnus Lindahl, nu ansluter sig till Novestras exekutiva ledning. Dessutom får Novestra ytterligare management-resurser genom att även den övriga ledningen i TIME Vision bestående av Anna-Lena Axberger, Lars Johansson och Christian Drougge kommer att ansluta sig till bolaget", säger Novestras VD, Theodor Dalenson. "Effekten av denna affär är att Novestra nu får ytterligare nio intressanta bolag i portföljen samtidigt som vi ökar två befintliga innehav (Mobilestop.com och Fanglobe.com). Detta sker utan att vi tar våra likvida tillgångar om c:a 700 miljoner kronor i anspråk och att vi innan årets slut sannolikt har passerat en miljard i likvida tillgångar genom det ytterligare kapital som kommer att tillföras bolaget", fortsätter Theodor Dalenson. "Vi har haft en rad olika handlingsalternativ för TIME Visions framtid, men har funnit att den samlade portfölj, kapitalbas och management- kompetens som man uppnår genom den här affären skapar ett unikt företag med extremt goda affärsförutsättningar. I och med det här steget har vi kommit närmare ett gemensamt mål om att skapa Nordens ledande riskkapitalbolag", säger Johan Brenner, styrelseordförande i TIME Vision. NOVESTRAS NYA ORGANISATION Executive Directors Theodor Dalenson, CEO Lennart Tengroth, Executive Director Peter Ekelund, Executive Director Magnus Lindahl, Executive Director Johan Brenner, Executive Director Business Management Anna-Lena Axberger, Chief Legal Counsel/Investment Manager Lars Johansson, Chief Financial Officer/Investment Manager Christian Drougge, Investment Manager Marcus Söderblom, Investment Manager Administrative Management Cecilia Janson, Investor Relations Johan Heijbel, Finance and Accounting TIME Vision har följande investeringar med ägarandelar efter utnyttjande av optioner: Bolag Verksamhet Ägarande l Jobline Europas ledande företag inom Online 5,9% International rekrytering Universum Media och Undersökningsföretag inom 5,8% International den nya ekonomin Ahhaaa.com Tjänster och applikationer inom 9,2% nummerupplysning EuroSeek.com Europeisk portal 3,6% FanGlobe.com Fanclubs online 9,1% MobileStop.com Mobilutrusdning och abonnemang för 7,4% företag och konsumenter MrBid Auktions site för samlare 50% PrintOn Trycksaks portal för företag 39% Verify Easy Online betalningssystem 9,6% CampusNet Student portal 5,8% RedEye Finansanalys Online 20% Klan Nya tidens reklambyrå 5% TIME Vision är ett riskkapitalbolag som huvudsakligen ägs av Johan Brenner och Magnus Lindahl. De har under de senaste åren byggt upp ett flertal nya bolag och en portfölj av ett tiotal olika investeringar, bl.a. E*TRADE Nordic, Icon Medialab och Jobline International. Novestra är ett riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag. Bland Novestras tidiga investeringar återfinns Boxman, ConNova, E*Trade, Framtidsfabriken och Jupiter Communications. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetCap, NetTime och NetSurvey. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/02/20000302BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar