Novestra höjer avkastningsmålet för de närmaste 18 månaderna

NOVESTRA HÖJER AVKASTNINGSMÅLET FÖR DE NÄRMASTE 18 MÅNADERNA AB Novestra höjer avkastningsmålet fram till utgången av 2001. Bolaget har tidigare i år kommunicerat en målsättning att under denna period uppnå 2 miljarder SEK i bokförda värden. Novestra justerar nu denna målsättning och räknar med att kunna uppnå 4 miljarder SEK i bokförda värden vid utgången av 2001. Bolaget har den senaste tiden träffat avtal om ytterligare investeringar som kommer att presenteras separat under nästa vecka. "Vi har haft en mycket positiv värdeutveckling i flera av våra portföljbolag varav ett antal av dessa står inför större transaktioner. Samtidigt har vi varit lyckosamma i vår internationella strategi, där vi har lyckats knyta samarbeten som vi tror kommer att vara värdefulla för såväl Novestra som det nystartade helägda kuvösbolaget Evestra", säger Novestras VD Theodor Dalenson. "Med utgångspunkt från vår nuvarande portfölj och kapitalbas ser vi i dagens marknadsläge en betydande värdeutveckling den närmaste tiden. Under förutsättning att de intentioner som var avsikten med att TIME Vision- affären fullföljs, kommer Novestra att tillföras ytterligare 455 miljoner kronor i likvida medel utöver de 500 miljoner kronor som tillförts bolaget genom en riktad nyemission under februari 2000. När man sammantaget tittar på kapitalbas och portfölj, kan man konstatera att vi har lyckats med att genomföra den första delen av vår affärsstrategi", tillägger Theodor Dalenson. Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetSurvey, PowerNet och Qbranch. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar