Novestra startar kuvösbolag

NOVESTRA STARTAR KUVÖSBOLAG Novestra startar ett nytt riskkapitalbolag som kommer att bedriva kuvösverksamhet. Bolaget, Evestra AB, kommer att vara ett självständigt bolag med en egen affärsmodell och egen portfölj, skild från Novestra. Evestras engagemang skall skapa exceptionella förutsättningar för värdetillväxt i portföljbolagen, genom en kvalitetssäkringsprocess som tillförs från Novestras nätverk. Ledningen för det nya bolaget består initialt av fem personer, med stor erfarenhet av affärsutveckling, entreprenörskap och kapitalanskaffning i den nya ekonomin, däribland ledningen för analysföretaget Netcap, som nu integreras i Evestra. Netcap kommer bland annat att ansvara för uppbyggandet av Evestras riskkapitalportal, Evestra.com, och för framtagandet av analys- och utvärderingsmodeller till investeringsverksamheten. Evestra kommer att arbeta enligt en affärsmodell där värdet av de resurser som ställs till portföljbolagens förfogande konverteras till ägarandelar motsvarande 25-50 procent. Målsättningen är att inom 12 månader ha byggt en portfölj bestående av minst 10-12 innehav. Några av dessa innehav förväntas redan under denna period kunna representera betydande värden. Novestra är ett av Nordens ledande riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för nätverksekonomin. För närvarande har bolaget större innehav i bl a Bredbandsbolaget, FanGlobe.com, IQUITY Systems, Mobilestop.com, NetSurvey, PowerNet och Qbranch. Novestras aktier är inofficiellt noterade genom Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB. För mer information om AB Novestra se www.novestra.com, för frågor kontakta Theodor Dalenson, VD, på tel. 08-545 017 50. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00440/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00440/bit0002.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar