Sammanfattning och finansiella "Highlights"

PRESSMEDDELANDE AVSEENDE DELÅRSRAPPORT NR 1 (2001/2002) 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2001 FÖR AB NOVESTRA (PUBL.) SAMMANFATTNING OCH FINANSIELLA "HIGHLIGHTS" Novestras egna kapital uppgick till 426,5 MSEK (643,5), vilket motsvarar ett värde av 18,2 SEK (27,5) per aktie. Novestras kassa uppgick till 130,7 MSEK (66,4), vilket motsvarar 5,6 SEK (2,8) per aktie. Soliditeten uppgick till 95,3% (91,4). Novestras resultat för perioden var -17,4 MSEK (-19,8) vilket motsvarar -0,7 SEK (-0,8) per aktie. Av resultatet utgörs -7,8 MSEK (-2,6) av andelar i intresseföretags resultat. Flera av Novestras industriella innehav har haft en mycket god försäljnings- och resultatutveckling under det senaste kvartalet. Ytterligare några stora innehav har haft en bra affärsutveckling och lyckats säkra ytterligare rörelsekapital. Novestras starka finansiella ställning kombinerat med låga förvaltningskostnader skapar möjligheter för att öka ägarandelar i de bolag som utvecklas väl och i viss utsträckning även göra nya investeringar inom ramen för industriella samarbeten. Med den nuvarande verksamhetsinriktningen har Novestra inget ytterligare kapitalbehov under de närmaste åren. Situationen på de finansiella marknaderna gör det fortsatt svårt för bolag som söker nytt kapital, men Novestra bedömer att övriga innehav har goda förutsättningar att utvecklas väl. Frågor besvaras av Thomas Åkerman, VD, tel. 08-545 017 50. Om AB Novestra Novestra är ett oberoende riskkapitalbolag med fokus på investeringar i tillväxtbolag inom ramen för "enabling network technologies and services" inom kommunikationsindustrin. Bland Novestras portföljbolag ingår bl a 34 Networks AB, B2 Bredband AB, Comintell Holding AB, Continuum Group Ltd, Iquity Systems, Inc., Multilet AB, Netsurvey AB, Qbranch AB, Recollections, Inc. och Strax Holding, Inc. Novestras aktier finns noterade på Stockholmsbörsens O-lista. För information om AB Novestra hänvisas till www.novestra.com . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Prenumerera

Dokument & länkar