STRAX: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2017

Mobiltillbehörsspecialisten STRAX levererar ett starkt Q4 som leder till fjärde året med dubbelsiffrig försäljningstillväxt och
ökade bruttomarginaler.

 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2017 uppgick till 100,6 (91,8) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 28,5 (28,0) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2017 uppgick till 2,8 (3,2) MEUR motsvarande 0,03 (0,03) euro per aktie. Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 22,1 (18,2) MEUR motsvarande 0,19 (0,15) euro per aktie.

 • Justerad EBITDA under 2017 uppgick till 10,2 (7,8) MEUR, en ökning med 27% att jämföra med en 10% ökning i försäljning för samma period. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i försäljning.
 • STRAX varumärke Gear4 blev det största varumärket i Storbritannien inom mobiltillbehör med en marknadsandel på 18,5%, enligt GfK.
 • STRAX varumärke Gear4 tilldelades priset T3 accessory of the year för sitt mobilskal Piccadilly.
 • Under 2017 blev USA STRAX största marknad, en marknad där STRAX erbjudande baseras helt på egna varumärken och under en positionering som ”house of brands”. Samtliga STRAX egna och licensierade varumärken säljs i USA, som är den enskilt största marknaden för tillbehör i världen.
 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 december 2017 uppgick till 100,6 (91,8) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 28,5 (28,0) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 december 2017 uppgick till 2,8 (3,2) MEUR motsvarande 0,03 (0,03) euro per aktie. Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 22,1 (18,2) MEUR motsvarande 0,19 (0,15) euro per aktie.

 • Justerad EBITDA under 2017 uppgick till 10,2 (7,8) MEUR, en ökning med 27% att jämföra med en 10% ökning i försäljning för samma period. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i försäljning.
 • STRAX varumärke Gear4 blev det största varumärket i Storbritannien inom mobiltillbehör med en marknadsandel på 18,5%, enligt GfK.
 • STRAX varumärke Gear4 tilldelades priset T3 accessory of the year för sitt mobilskal Piccadilly.
 • Under 2017 blev USA STRAX största marknad, en marknad där STRAX erbjudande baseras helt på egna varumärken och under en positionering som ”house of brands”. Samtliga STRAX egna och licensierade varumärken säljs i USA, som är den enskilt största marknaden för tillbehör i världen.

”Vi avslutade året med ett rekordkvartal och går in i 2018 med ett positivt momentum på alla våra nyckelmarknader. Jag är också nöjd med STRAX position inför det nya året. Vi har ett fantastiskt team, en sund strategi och verksamhetsplattform, en bred och geografiskt diversifierad kundbas och en relevant varumärkesportfölj inom en växande global bransch. Jag är optimistisk och ser fram mot en spännande framtid för STRAX och våra aktieägare”.
Gudmundur Palmason, VD

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, +46 8 545 01750.

Om Strax
STRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hongkong 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.