STRAX: DELÅRSRAPPORT NR 1 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2018

Mobiltillbehörsspecialisten STRAX levererar försäljningstillväxt och
förbättrad bruttomarginal under Q1 där egna- och licensierade varumärken leder
vägen

 • Koncernens försäljning för perioden 1 januari – 31 mars 2018 uppgick till 22 (20) MEUR, bruttomarginalen uppgick till 30,4 (27,0) procent.
 • Koncernens resultat för perioden 1 januari – 31 mars 2018 uppgick till 0 (0) MEUR motsvarande 0,00 (0,00) euro per aktie. Eget kapital per den 31 mars 2018 uppgick till 21,0 (18,2) MEUR motsvarande 0,17 (0,15) euro per aktie.

 • EBITDA under 2018 uppgick till 1,0 (0,6) MEUR, en ökning med 67% att jämföra med en 9% ökning i försäljning för samma period. Den skalbara tillväxt-modellen visar starkare ökning i lönsamhet jämfört med tillväxt i försäljning.
   
  STRAX har tilldelats kontrakt för mobiltillbehör av Vodafone UK som ensam leverantör av mobiltillbehör till alla deras 450 detaljhandelsbutiker, enterprise business-enheter och webbkanaler via leveransstyrda lager (VMI). 
   

  STRAX implementerade en leverantörs finansieringslösning från det Londonbaserade fintech bolaget CrossFlow, inom dess leverantörsbas. 

  ”Vårt House of Brands tillsammans med vår kapacitet inom distribution i västra Europa har bevisats vara väldigt framgångsrikt hos våra kunder.”
                                                            
  Gudmundur Palmason, VD

   
  •  
 • Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl 08:55 CET.

För ytterligare information kontakta Gudmundur Palmason, VD, Strax AB, på telefon 46 8 545 01750

OM STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, avo+, FLAVR och Eule samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.