STRAX: ÅRSREDOVISNING 2017

STRAX AB har idag offentliggjort årsredovisningen för 2017. Under revisionsprocessen har några bedömningar ändrats, vilket resulterat i skillnader mot tidigare rapporterat resultat. Effekterna har specificerats nedan på en sammanfattad nivå.

Den enskilt största skillnaden avser uppskjutna skattefordringar relaterade till skattemässiga underskott i de tyska bolagen. Sammantagna effekten innebär att rapporterad skattekostnad för perioden ökar med 608 TEUR.

På rörelseresultatnivå är det endast en mindre påverkan om -72 TEUR.

Rapporterade skillnader (TEUR) Bokslutskommuniké Skillnad Årsredovisning
Nettoomsättning 100 607 -542 100 065
Bruttoresultat 28 645 -538 28 107
Rörelseresultat 5 730 -72 5 658
Resultat före skatt 3 989 -434 3 555
Skatt -1 160 -608 -1 768
Årets resultat 2 829 -1 042 1 787

Redovisat eget kapital har ändrats från 22 086 till 21 028 motsvarande -1 058 hänförlig resultatförändringen.

För ytterligare information, kontakta Gudmundur Palmason, VD, STRAX AB, +46 8 545 01750.

Denna information är sådan information som Strax AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
maj 2018 kl 08:55 CET.

OM STRAX
STRAX är en marknadsledande global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX har byggt ett ”House of Brands” i tillägg till de värdeskapande kundspecifika lösningar och tjänster som erbjuds. STRAX varumärkessamling innehåller egna märken som XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, avo+, FLAVR och Eule samt licensierade märken som adidas och bugatti. Därutöver representerar STRAX även över 40 stora varumärken för mobiltillbehör och säljer i alla huvudkanaler, från telekomoperatörer, grossister och elektronikbutiker till livsstilsbutiker och direkt till kunder online. STRAX grundades 1995 i Miami och Hongkong och har sedan dess vuxit världen över. I dagens läge har STRAX över 200 anställda i 13 länder, med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland. STRAX är noterat på Nasdaq Stockholm

Om oss

Om STRAXSTRAX är en global specialist inom mobila och smarta tillbehör. STRAX är noterade på Nasdaq Stockholm. STRAX erbjuder såväl egna varumärken, licensierade varumärken som tredjepartsprodukter och smarta tillbehör. Egna varumärken inkluderar XQISIT, GEAR4, Urbanista, THOR, AVO+ och FLAVR. Bolaget representerar över 30 varumärken. Bolaget säljer på en bred marknad av mobiloperatörer, butiker för mobil- och hemelektronik, nätbutiker, hem- och inredningsbutiker samt närbutiker och varuhus. STRAX grundades i Miami och Hong Kong i 1995 och har sedan dess haft en stark global tillväxt. STRAX har 200 anställda i 12 länder med operativt huvudkontor och logistik- och distributionscenter i Tyskland.