Detaljhandelsjätten RTC förbättrar e-fakturaprocesser med StreamServe

StreamServe minskar fraktsedelhanteringen från dagar till minuter och tiden för betalningar med 50 procent

8 Oktober, 2007 – Sverigegrundade IT-företaget StreamServe och RTC, som tillhandahåller marknadsföringslösningar inom detaljhandeln, meddelar att RTC har förbättrat sina processer för e-fakturering och dokumenthantering betydligt med hjälp av StreamServe. Med StreamServe har RTC automatiserat hanteringen av fraktsedlar och e-fakturor, och därigenom effektiviserat hela processen.
RTC hjälper företag som Procter & Gamble, Adidas och Walmart att bygga sina varumärken och öka försäljningen. Det medför bland annat att RTC årligen hanterar ungefär 20 000 fakturor och 5 000 fraktsedlar. För att kunna förbättra sina resurskrävande manuella processer valde RTC att anlita StreamServe. Dessutom var StreamServes system enkelt att integrera med RTC:s befintliga Infor-baserade affärssystem.
Den nya lösningen automatiserar hanteringen av digitala signaturer och e-faktureringsprocessen och ger besparingar på 20 timmars arbete och 2000 pappersark per vecka. Lösningen innebär att företaget nu kan fakturera kunder redan dagen efter en transaktion. Det gör att den totala tiden från order till betalning minskar och ger ett förbättrat kassaflöde.
– StreamServe har förkortat RTC:s manuella rutiner från en sju-stegsprocess som tidigare tog dagar i anspråk, till en process som bara tar några minuter, säger Scott Coffman, informationsdirektör på RTC.

Innan StreamServe infördes, hanterade RTC alla underskrifter relaterade till fraktsedlar manuellt. De omvandlades sedan till digitalt format och integrerades med fraktsedlarna, som sedan skrevs ut och skickades till ekonomiavdelningen där de matchades med respektive faktura. Numera är hela processen digitaliserad.

– Många företag kan uppnå betydliga effektiviseringar genom att se över sina dokument- och informationsflöden och de nordiska företagen ligger redan långt framme jämfört med företag i USA. Att stora besparingar verkligen finns att göra, blir tydligt när ett företag som RTC genom digitalisering har lyckats korta både fraktsedelhanteringen och tiden för betalningar, med ett förbättrat kassaflöde som resultat, säger Christian Hadenius, VD för StreamServe i Norden.

Om RTC
RTC är ett globalt företag som erbjuder ett brett utbud av marknadsföringslösningar för detaljhandelsföretag. Företaget har verksamhet i fler än 100 länder och bland kunderna märks exempelvis Coca Cola, FedEx, Gillette, Kellogg’s Nike och Levis. Läs mer på www.rtc.com.

Om oss

StreamServe®, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and "How Does Your Company Present itself?" are all trademarks of StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ©StreamServe Inc. 2008

Prenumerera

Dokument & länkar