Media Logistics sparar mer än 52 000 timmar per år med flexibel dokumentlösning från StreamServe

Det nederländska mediebolaget Media Logistics lockar nya kunder tack vare snabb och tillförlitlig dokumentdistribution

Stockholm, 3 september 2008 – Sverigegrundade IT-företaget StreamServe, meddelar att Media Logistics har kunnat förbättra kvaliteten på sina kunddokument, attrahera nya kunder och göra omfattande kostnadsbesparingar med StreamServes lösning.

Media Logistics, logistikavdelningen i den nederländska mediekoncernen Audax, har specialiserat sig på distribution av fysiska tidskrifter, från lagerhållning till transport och expediering. Företaget tillhandahåller sina tjänster såväl inom Audax-koncernen som åt andra verksamheter som tillhör tredje part. Som ett led i sin ständiga strävan att sätta kunden främst ville Media Logistics utveckla en mer tillförlitlig process för daglig distribution av tidskrifter till 14 000 försäljningsställen i Beneluxområdet. Förutom att försäkra sig om att rätt dokument levererades till rätt kund ville Media Logistics även göra sina interna processer smidigare.

Media Logistics valde StreamServes EDP-lösning, som har visat sig vara den mest flexibla lösningen på marknaden. ”StreamServes lösning gör inte bara dokumentproduktionen mer flexibel, med möjlighet att sammanställa kundinformation från flera system, utan vi kan även snabbt lägga till nya dokument i produktionsledet”, säger Bob Furrer, projektledare inom konstruktion och information på Media Logistics. ”StreamServes programvara är så enkel och flexibel att vi kan lägga till nya kunder på nolltid. Det innebär att det nu går två till tre gånger snabbare att utveckla layouten för ett dokument enligt kundens önskemål.”

Effektiviseringen som är ett resultat av den nya dokumenthanteringen har fram till idag sparat 52 000 timmar årligen för Media Logistics förare. Dessutom har dokumentkvaliteten förbättrats och man har gjort betydande besparingar i den interna dokumentprocessen.

Furrer beräknar att Media Logistics kommer att ha tjänat in hela investeringskostnaden inom maximalt två år genom förbättrad effektivitet. Tack vare att det är så enkelt att snabbt lägga till anpassad information har Media Logistics även fått en ny och unik försäljningsfördel som gör det lättare att attrahera nya mediakunder som värdesätter snabb och tillförlitlig daglig distribution med korta inkörningstider.

”Med StreamServe planerar vi att leverera alla dokument till kunden digitalt via e-post eller en webbportal dit kunden går för att hämta information eller fakturor. Marknadsavdelningen är också intresserad av att utnyttja den här lösningen. När vi nu kan skicka anpassade dokument av hög kvalitet kan vi även skapa personligt utformade erbjudanden. Och tack vare att StreamServes lösning är så flexibel ger den oss dessutom extra försäljningsargument som kan generera nya affärsmöjligheter”, avslutar Furrer.

Du kan läsa fler fallstudier om fördelarna som våra globala kunder inom finanstjänster, telekom, energi, tillverkning och distribution har vunnit genom att använda StreamServes lösningar på följande adress: http://www.streamserve.com/About-Us/Customer-Testimonials/.

Mer information om hur StreamServes EDP-lösningar kan effektivisera organisationens dokumentprocesser finns på StreamServes webbplats (http://www.streamserve.com). Du kan även kontakta oss här: (http://www.streamserve.com/About-Us/Request-Information/).

Om oss

StreamServe®, the StreamServe logo, StreamServe EDP, and "How Does Your Company Present itself?" are all trademarks of StreamServe Inc. Some software products marketed by StreamServe Inc. and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Other marks are trademarks or registered trademarks of their respective holders. ©StreamServe Inc. 2008

Prenumerera

Dokument & länkar