Anders Böös föreslås till ny styrelsemedlem i Stronghold

Anders Böös föreslås till ny styrelseledamot i Stronghold Invest. Vidare föreslås omval av nuvarande styrelse. Årsstämmans hålls den 22 maj.

Strongholds styrelse föreslås därmed framöver bestå av följande medlemmar: Anders Böös – ordförande IFS och Cision, Anders Lönnqvist (ordförande) –     VD Servisen, Mikael Lövgren – ordförande Bridge-Point Capital Nordic, Robin Ahlström – oberoende investerare med flera styrelseuppdrag bland annat styrelseordförande A.Ahlström Oy, Risto Silander – oberoende investerare med flera styrelseuppdrag bland annat East Capital Asset Management, Henry Sténson – Partner Brunswick Group, Urban Edenström  – VD Stronghold samt Johan Edenström (suppleant) – Försäljningschef Newsec Sverige.  

Stronghold Invests största innehav är de helägda dotterbolagen Niam, Newsec och Datscha. Niam är norra Europas ledande private equity-företag inom fastigheter med ett fastighetsinnehav om cirka 30 miljarder, samt förvärvskapacitet för ytterligare cirka 20 miljarder inom den närmaste treårsperioden. Newsec är ett av norra Europas mest anlitade fastighetskonsultbolag med verksamhet inom affärs-områdena Transactions, Advice och Asset Management. Datscha är Sveriges och Finlands ledande leverantör av tjänster för information och analys av kommersiella fastigheter.

För ytterligare information kontakta:

Niklas Alm, kommunikationschef Stronghold Invest

Tel: 0708-24 40 88 eller niklas.alm@stronghold.se

Taggar:

Om oss

Passion for colleagues and clients is what allows Stronghold to contribute to the development of knowledge-based property related companies. Stronghold provides competence, market contacts and capital. Through Stronghold University we make sure that the skills within our subsidiary companies, Newsec, Niam and Datscha, create excellence.

Dokument & länkar