Medarbetarindex etablerar ny kod inom fastighetsbranschen

Medarbetarindex, fastighetsbranschens egen medarbetarundersökning, genomför under våren sin första mätning avseende medarbetarnas trivsel och utvecklingsmöjligheter i fastighets-branschen. I undersökningarna kombineras ett standardiserat frågebatteri med företags- specifika valmöjligheter. Resultaten ger företagsledningen branschspecifika analyser och nya perspektiv utanför den egna organisationen, samt en väldefinierad implementeringsplan som bidrar till att skapa en än mer konkurrenskraftig verksamhet.

”Fastighetsbranschen möter en allt hårdare konkurrens om kompetent personal. Jag är övertygad om att Medarbetarindex framöver kommer att fylla en viktig funktion då möjlighet nu ges att mäta sig mot andra företag i branschen”, säger Pia Carlberg som tillsammans med Stronghold Invest och
Resolvia grundat Medarbetarindex.  

Bolaget Medarbetarindex startade i november 2012 och är ett offentligt index där företag i branschen kan se hur de ligger till mot sina konkurrenter avseende till exempel motivation, ledarskap och employer branding. 

”I vår typ av verksamhet är personalen den viktigaste resursen. För att tillsammans internt skapa en bra företagskultur och arbeta mot samma mål är jag övertygad om att Medarbetarindex kan ge oss en bra bas att utgå från. Det blir ett underlag som vi kan använda konkret i vår utveckling av verksamheten, på alla nivåer inom företaget. Medarbetarindex hjälper också till att jämföra oss mot våra konkurrenter och hålla oss ajour med vår position på marknaden”, säger Colliers VD Dan Törnsten.

Försäljningsansvarig för Medarbetarindex är Henrik Rockler med lång erfarenhet i fastighets-branschen. För närvarande har bland andra Colliers, SigtunaHem, Newsec och Datscha tecknat avtal.

”SigtunaHem mäter redan idag kundnöjdhet och ekonomiskt utfall med branschindex därför välkomnar vi ett medarbetarindex som möjliggör en branschjämförelse”, Kicki Björklund, VD Sigtunahem.  

Se även www.medarbetarindex.se

För ytterligare information kontakta:

Pia Carlberg, VD, 072 237 37 00,

mail:pia.carlberg@medarbetarindex.se

Henrik Rockler, Försäljningschef, 0735 66 41 00,

mail:henrik.rockler@medarbetarindex.se

Taggar:

Om oss

Passion for colleagues and clients is what allows Stronghold to contribute to the development of knowledge-based property related companies. Stronghold provides competence, market contacts and capital. Through Stronghold University we make sure that the skills within our subsidiary companies, Newsec, Niam and Datscha, create excellence.

Prenumerera

Dokument & länkar