Studentkortet åtgärdar teknisk brist

Studentkortet har blivit uppmärksammat på brister i säkerheten för vår webblösning när det gäller en specifik hantering av personuppgifter. Vi har därför skyndsamt åtgärdat dessa brister och bedömer inte att någon tredje part lidit skada.

I fredags uppmärksammades Studentkortet av en journalist från studenttidningen Lundagård på att det fanns en teknisk möjlighet att komma åt otillåtna uppgifter på Studentkortet.se.

Studentkortet tog uppgiften på största allvar och satte alla våra tekniska resurser på att skyndsamt stoppa möjligheten till intrång. Inom en timme från att uppgiften kom till vår kännedom stoppade Studentkortet möjligheter till dessa och liknande intrång. Vi fortsätter dock genomgången och analysen av bristerna för att ytterligare höja säkerheten.

”Vi ser allvarligt på att det funnits brister i våra system men bedömer att de vidtagna åtgärderna snabbt tätat den uppmärksammade luckan. Vi fortsätter med en djupanalys av system och säkerhet för att ytterligare höja kraven på oss själva”, säger Fredrik Grufvisare, VD på Studentkortet.

Studentkortet vill understryka att det inte finns några indikationer på att personuppgifter hämtats eller hanterats otillbörligt.

 

 

Fredrik Grufvisare, VD Studentkortet
fredrik.grufvisare@studentkortet.se, Tel: 073-0460066

Studentkortet i Sverige AB förmedlar studentrabatter och erbjuder direkta kommunikationskanaler mot Sveriges gymnasie- och universitetsstudenter.  Företaget grundades av Sveriges Förenade Studentkårer 1995 och ägs idag av Metro Sverige och Universumgruppen.

Om oss

Studentkortet i Sverige AB förmedlar studentrabatter och erbjuder direkta kommunikationskanaler mot Sveriges gymnasie- och universitetsstudenter. Företaget grundades av Sveriges Förenade Studentkårer 1995 och ägs idag av Metro Sverige och Universumgruppen.

Prenumerera