Hur åstadkomma fred?

Så länge människan har levt i bofasta kollektiv har krig varit hennes arvedel. Genom historien har våld och tvång därför också varit den internationella politikens ständige följeslagare. Samtidigt har längtan efter fred alltid varit stark. I och med upplysningen och det moderna projektets frammarsch får idén om freden som ett överordnat, existentiellt värde ett genomslag i det allmänna medvetandet. Att kriget i stora delar av världen i dag betraktas som en anomali betyder däremot inte att fredens sak för gott är vunnen.

Med boken "Fred i realpolitikens skugga" sätter man punkt för ett femton år långt forskningsprojekt (Sverige och den stabila freden). Projektet har under tiden genererat bl.a. avhandlingar, artiklar och uppsatser. I boken summeras en del av deltagarnas forskarmödor om Sveriges långa fred. Ett tiotal lundaforskare med inriktning på internationell historia och internationell politik har deltagit i arbetet. Idén till forskningsprogrammet föddes våren 1993 under ett samtal mellan bokens redaktör Magnus Jerneck och professor Alexander George, en framträdande amerikansk statsvetare och pionjär inom den politiska psykologin. I "Fred i realpolitikens skugga" analyseras den moderna fredens villkor och möjligheter i en värld av både realpolitik och framstegsoptimism. Grundfrågan är hur konfliktfyllda relationer kan övergå i ett tillstånd av stabil fred, men också om en sådan fred kan exporteras, hur den präglas av förändringar i de internationella relationerna och vilka som är dess normativa grundvalar. I bokens sexton kapitel varvas statsvetenskapliga, historiska och idéhistoriska analyser av den unika svenska freden med begreppshistoriska introduktioner och utförliga studier av samtida europeiska och globala fredsansträngningar. Boken vänder sig i första hand till studenter i historia och statsvetenskap samt freds- och konfliktvetenskap men kan läsas av alla med ett intresse för internationell politik. Författare Magnus Jerneck är redaktör för boken och professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Övriga medverkande i boken är Lars I. Andersson, Rikard Bengtsson, Annika Björkdahl, Marie Cronqvist, Ole Elgström, Magnus Ericson, Rune Johansson, Rebecka Lettevall, Kim Salomon samt Lina Sturfelt. För ytterligare information om bokens innehåll kontakta Caroline Boussard, förläggare samhällsvetenskap, tel. 046-31 21 46, caroline.boussard@studentlitteratur.se För recensionsexemplar kontakta Petra Jönsson, petra.jonsson@studentlitteratur.se, eller gå in på vår hemsida www.studentlitteratur.se. Här kan du också ladda ner bokomslaget från vår presswebb.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar