Nya perspektiv på krishantering i arbetslivet

Det finns mycket skrivet inom det psykotraumatologiska området. Men det har saknats en beskrivning av hur psykotraumatologisk kunskap kan omvandlas till praktisk hantering. Studentlitteraturs Krishantering i arbetslivet – nya perspektiv fyller tomrummet.

För att i en krissituation kunna fatta rätt beslut och efterfråga adekvata och lämpliga krisinsatser, krävs en grundläggande kunskap. Vad ger god effekt när det gäller stöd och hjälp? Hur ska man prioritera olika insatser: Vad är akut och vad kan vänta? Vem ska göra vad?

– Vår ambition är att denna bok ska ge läsaren vägledning och kunskap i dessa och andra närliggande frågor, säger författarna Magnus Brolin, Per Calleberg och Mikael Westrell. I bästa fall skapar denna kunskap trygghet och säkerhet, så att läsaren på ett bra sätt kan agera utifrån sin roll och profession i händelse av en kris.

Krishantering i arbetslivet – nya perspektiv ger råd om planering, organisation, ledning och ledarskap i krissituationer. Den tar också upp hur stödet praktiskt kan utformas även för dem som kan påverkas sekundärt, t ex personal inom räddningstjänsten, polisen och andra grupper. Boken är ett välkommet bidrag till att sprida psykotraumatologisk kunskap som kan omvandlas till praktisk hantering.

– Författarna beskriver på ett lättläst sätt allt från reaktionerna i samband med en traumatisk händelse till hur man kan stödja drabbade utifrån deras behov, säger Per-Olof Michel, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och programdirektör vid Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri.

Krishantering i arbetslivet – nya perspektiv är i första hand inte en akademisk genomgång av forskningen inom området kris och trauma, utan är mer tänkt att utgöra en översikt av ämnet och en praktisk vägledning. Den vänder sig till alla som i sitt yrkesliv kan möta personer som drabbats av traumatiska upplevelser, t ex psykologer, kuratorer och läkare men även chefer, personalvetare och räddningstjänst eller annan insatspersonal. Boken kan även ge värdefulla kunskaper för drabbade och deras anhöriga.

Om författarna:

Magnus Brolin är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har lång erfarenhet av krishantering i arbetslivet och av att själv vara chef i det privata näringslivet.

Per Calleberg är leg. psykolog och biolog och har arbetat många år med krishantering i arbetslivet.

Mikael Westrell, socionom och leg. psykoterapeut, har lång erfarenhet av krishantering i arbetslivet och av att själv vara chef i både privat och offentlig verksamhet.

 

 

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Media

Media

Dokument & länkar