Nyhetsinformation inom ekonomi

 

Nedan ser du information om några av våra senast utgivna böcker inom företagsekonomi/marknadsföring. Du kan läsa mer på länkarna intill och beställa recensionsex på vår hemsida. Där kan du också ladda hem omslagsbilder från vår presswebb. Har du frågor så kontakta förläggare Kristina Genell 046-312121 eller förlagsassistent Petra Jönsson 046-312149.

Hållbar utveckling och ekonomi – inom planetens gränser av Markus Larsson m.fl.

Boken ger en introduktion till forskningen om planetens gränser, begreppet hållbar utveckling, ekologisk ekonomi, framväxten av dagens ekonomiska system och de grundläggande mikroekonomiska teorier som systemet vilar på. Här presenteras diskussionen om kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling samt aktuell forskning om resiliens, socialt kapital och entreprenörskap för hållbar utveckling.
Läs mer på www.studentlitteratur.se/33727

 

Verksamhetsutveckling i världsklass av Per Åhlström (red.)

Denna bok är tänkt som inspiration för chefer och ledare som vill utveckla sin verksamhet till världsklass. Bokens första tema är affärsmodeller, där en stark trend är att traditionella gränsdragningar för företag ersätts av integration mellan företag. Verksamhetsutveckling går därför bortom traditionella organisationsgränser, vilket reser nya utmaningar för ledare.
Läs mer på www.studentlitteratur.se/35567

Värdskap inom turism och resande av Monica Hanefors

Hur kan värdskap definieras? Hur är detta begrepp relaterat till turism och service? För att kunna förstå vad värdskap innebär måste kunskap från såväl olika ämnesdiscipliner som turismnäringen användas. Författaren betraktar värdskapet som ett personligt förhållningssätt men betonar samtidigt begreppets komplexitet och relationen till turismbegreppet och den traditionella serviceuppfattningen.
Läs mer på www.studentlitteratur.se/33765

Märken och människor. Om marknadssymboler som kulturella resurser av Monica Hanefors   NY UPPLAGA

Vilken roll spelar märken i människors konsumtion? Vad menas med att konsumenter konstruerar sin identitet med hjälp av märken? Kan det skapas gemenskaper kring märken? Finns det ett ökat motstånd mot märken? Detta är exempel på frågeställningar som diskuteras i boken. Märken spelar en allt viktigare roll i människors vardag.
Läs mer på www.studentlitteratur.se/32267

 

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Prenumerera

Dokument & länkar