Nyhetsinformation inom ekonomi

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom ekonomi. Har du frågor kontakta förläggare Eric Rehn 046-312122 eller förlagsassistent Pia Johansson 046-312202. Vår förlagsassistent hjälper också till med beställning av recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på
www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Jackson, B – Parry, K
Ledarskap
En mycket kort, ganska intressant och någorlunda billig bok om att studera ledarskap

Denna koncisa och synnerligen läsvärda bok ger studenter som har bråttom perfekt bredvidläsning till alla kurser i ledarskap. Den är fylld av stimulerande idéer och roliga anekdoter. Den behandlar ämnen som läsarna kommer att känna igen från sina kurser, men också en del nya och lika viktiga idéer som är en utmaning för deras tänkande.

ISBN 9789144066530 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/33770

Söderbaum, Peter
Bortom BNP
Nationalekonomi och företagsekonomi för hållbar utveckling

Alla kan bidra i omställningen till hållbar utveckling. Inom universiteten krävs nytänkande inte minst i nationalekonomi och företagsekonomi, dvs. de vetenskaper som bidrar med styrfilosofi och styrsystem för ekonomisk utveckling. Särskilt monopolet för neoklassisk teori vid universitetens nationalekonomiska institutioner måste omprövas. Varför detta bör ske och hur pluralism kan uppnås diskuteras i denna bok.

ISBN 9789144070810 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/34168

Kozinets, Robert V.
Netnografi
Etnografiska undersökningar på nätet

Denna spännande bok är den första som utforskar disciplinen nätetnografi,
netnografi – en metod som utformats för att studera den sociala väven i onlinekulturer och nätgemenskaper. För första gången ges tydliga riktlinjer för tillförlitlig och etisk forskning online, med en detaljerad vägledning steg för steg som introducerar, förklarar och illustrerar metoden för studenter och forskare.

ISBN 9789144070148 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/34167

Hilmarsson, Hilmar TH
Konfliktens magi
– hantera konflikter och svåra samtal i privata och professionella relationer

I varje möte, varje samtal, varje konflikt du har med andra människor finns det alltid två dörrar: den som leder till det sämre och den som leder till det bättre. I Konfliktens magi får du lära dig att locka fram den känsla som lugnar ner och skapar ett mänskligt möte där det finns empati, värme, äkthet och framförallt kontakt. I ett möte är kontakt en förutsättning för att kunna reda ut konflikten och vägen till kontakt sker genom hjärtkänslans värme.

ISBN 9789144070254 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/34193

Uggla, Henrik
Marknadsföring i verkligheten

Ambitionen med Marknadsföring i verkligheten är att erbjuda någonting annat än en konventionell marknadsföringsbok. Boken bygger uteslutande på marknadsföring och marknadsaktiviteter som har inträffat och erbjuder en unik kombination av teori och praktik. Ett antal verkliga marknadsföringscase med innehållsmässig djup och bredd som belyser ett marknadsförings- eller varumärkesproblem beskrivs i boken.

ISBN 9789144070513 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/34223

 

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar