Nyhetsinformation inom humaniora

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom humaniora. Har du frågor, kontakta förläggare Karin Palmkvist 046-312145 eller förlagsassistent
Pia Johansson 046-312202. Vår förlagsassistent hjälper också till med beställning av recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på
www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Gunnemark, Kerstin (red.)
Etnografiska hållplatser
Om metodprocesser och reflexivitet

Den här boken illustrerar vikten av att stanna upp vid olika hållplatser längs forskningsprocessens farleder. Varje forskare bör hålla i minnet att de små väg-valen är väl så betydelsefulla som de stora metodologiska besluten. Bokens författare visar att metodprocesser inkluderar situationer som i likhet med fyr-platser kräver att den förbipasserande uppmärksammar sin position.

ISBN 9789144073156 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/35644

Nordin, Svante
Varför idéhistoria?
En ämnesintroduktion för nya studenter

Vad har människor från äldsta tider fram till våra dagar tänkt om kosmos? Om människan? Om samhället? Hur har de resonerat om födelse och död, om barndom och ålderdom, om frihet och makt, om kunskap och okunnighet? Hur har de sökt efter ny kunskap och hur har den spridits? Vilka ord, begrepp, kategorier, bilder och gester har format människors tankar och sätt att förmedla dem till varandra? Hur vi tänker om världen och oss själva i dag är ingen självklarhet. Alla våra tankar har en historia, och om detta handlar idéhistorien.

ISBN 9789144060569 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/33768

Åmark, Klas
Varför historia?
En ämnesintroduktion för nya studenter

Varför bry sig om historien i ett land som Sverige, ett land som haft fred i två hundra år? När andra länder minns sina stupade, sina revolutioner, sina hjältar och sina tragedier, vad ska då svenskarna minnas? Svenska historiker hävdar ändå att historiska kunskaper är väsentliga. Historien kan säga oss hur vi hamnat där vi är, varför vi är de vi är och kanske också något om vilka vägar vi kan välja inför framtiden.

ISBN 9789144057194 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/33558

Culler, Jonathan
Litteraturteori
En mycket kort introduktion

Jonathan Cullers uppskattade klassiker om litteraturteori utkommer nu i svensk översättning med ett förord av Johan Svedjedal, som skisserar den svenska
traditionen inom litteraturämnet. Culler utgår från att det är bättre när man ska introducera teori att diskutera gemensamma frågor och påståenden än att ge en översikt över teoretiska skolor.

ISBN 9789144067346 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/33795

Kaijser, L – Öhlander, M (red.)
Etnologiskt fältarbete

I den här boken ges en utförlig beskrivning av det etnologiska fältarbetets grunder. Inledningsvis redogör författarna för generella utgångspunkter och ramar vid ett fältarbete. Därefter följer en rad kapitel som enskilt fokuserar olika tekniker och metoder såsom intervjuer, observation samt fotografi och film. I denna grundligt omarbetade och utökade utgåva har det tillkommit tre nyskrivna kapitel; ett om Internet, ett om arkiv och ett om analyser baserade på fältmaterial.

ISBN 9789144058528 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/6912   Andra upplagan

Bladh, Mats
Ekonomisk historia
Europa, Amerika och Kina under tusen år

Ämnet ekonomisk historia har utvecklats snabbt under de senaste årtiondena. Gamla sanningar har reviderats och nya metoder och perspektiv har utnyttjats. Intresset för ekonomisk historia har ökat även inom angränsande ämnen. Denna bok söker – i en enda sammanhållen volym – fånga in dessa förändringar i en
historieskrivning som täcker Europa, Amerika och Kina under 1000 år. Jämfört med den tidigare utgåvan går skildringen längre bakåt i tiden till cirka år 1000, och längre framåt till år 2010.

ISBN 9789144067360 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/4724   Andra upplagan

Tosh, John
Historisk teori och metod

I denna klassiska introduktion till historiska studier diskuteras en rad viktiga frågor om historiker och deras arbete. Varför studerar vi historia? Vad har vi för nytta av historisk kunskap? Hur bygger vi upp vår kunskap om det förflutna? Hur kan man värdera historiska källor? Vilka olika typer av historia skrivs i dag? Det är svåra och ibland kontroversiella frågor, men John Tosh är en skicklig
ciceron och i denna internationellt mycket uppskattade bok visar han med skarp blick och livlig penna hur vår historiska kunskap påverkas av källornas karaktär och historikernas metoder. I den tredje svenska upplagan (femte engelska) har innehållet både uppdaterats och utökats.

ISBN 9789144068732 | Läs mer på www.studentlitteratur.se/4603   Tredje upplagan

 

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter 234 miljoner kronor och har 108 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar