Nyhetsinformation inom Omvårdnad

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-31 21 39 eller förlagsassistent Susanne Borg-Törn 046-31 21 61. Vår förlagsassistent Susanne förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Haegerstam, Glenn
Illamående
Nausea

Det som kännetecknar upplevelser som illamående, smärta, klåda, ångest och rädsla är att upplevelsen finns i ett inre och privat rum. Det som händer i detta inre rum kan inte nås utifrån. Illamåendet är med andra ord en subjektiv upplevelse som inte kan plockas fram ur det inre för att mätas eller vägas. Den enda information som den utomstående har tillgång till är det som den drabbade på olika sätt kommunicerar.
ISBN 9789144055022| www.studentlitteratur.se/33391

Pilhammar Andersson, Ewa
Erfarenhetsbaserad kunskap och lärande inom vård och medicin

Utan erfarenhetsbaserad kunskap är vård och behandling av patienter omöjlig. Teoretisk kunskap och evidensbaserad vård är grundläggande men det dagliga vårdarbetet bygger till stor del på beprövad erfarenhet. Denna bok tar sin utgångspunkt i hur läkare, sjuksköterskor och undersköterskor beskriver sin erfarenhet, hur den utvecklas, framträder och används i det dagliga arbetet. Med detta som grund förs ett resonemang om hur utbildning kan stimulera förmågan att erfara och utveckla kunskap och hur forskning kan bedrivas för att synliggöra den erfarenhetsbaserade kunskapen.
ISBN 9789144054803| www.studentlitteratur.se/33367

McBee, Lucia
Mindfulness i äldrevården
– en modell för medveten närvaro för äldre och deras vårdare

Författaren har på ett nytänkande sätt integrerat en befintlig modell inom mindfulness och anpassat den till äldrevården. Inom mindfulness fokuseras personernas möjligheter snarare än hinder och boken innehåller flera kreativa förslag till integrativa/komplementära behandlingsmetoder just för äldre. Genom konkreta råd och fallbeskrivningar inspireras läsaren att utforska möjligheterna inom mindfulness för äldre och de allra äldsta. Boken är den första i sitt slag som beskriver medveten närvaro inom äldrevården.
Översättare: Madeleine Midenstrand
ISBN 9789144057811| www.studentlitteratur.se/33582

Berlin, J – Carlström, E
Samverkan mellan blåljusorganisationer

Boken ifrågasätter hur vi agerar på olycksplatsen, friktion mellan personalgrupper lyfts fram och olika beteendemönster diskuteras och problematiseras ur ett kritiskt perspektiv. Den bidrar till att göra samverkan mellan blåljusorganisationer till något som är möjligt att diskutera konstruktivt i det dagliga arbetet. Det innebär att samverkan lyfts från retorik till ett praktiskt redskap för att överbrygga kompetens och räcka varandra handen.
ISBN 9789144057873 | www.studentlitteratur.se/33600

Fagerström, Lisbeth (red.)
Avancerad klinisk sjuksköterska
Avancerad klinisk omvårdnad i teori och praxis

Målsättningen med denna lärobok för utbildningsprogram på specialistnivå och på avancerad nivå (kliniska masterprogram), är att den ska ge en introduktion i vad avancerad klinisk omvårdnad är, både på en internationell nivå och vad avancerade kliniska sjuksköterskor kan bidra med i en nordisk kontext. Samtidigt kan boken bli en informationskälla om vad avancerad klinisk omvårdnad är för centrala intressegrupper, så som kolleger, samarbetspartners, ledare, politiker och beslutsfattare.
ISBN 9789144059471 | www.studentlitteratur.se/33701

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar