Nyhetsinformation inom Vård

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård. Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03 eller förlagsassistent Susanne Borg-Törn 046-31 21 61. Vår förlagsassistent Susanne förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Sundelöf Andersson, Sofia
En ergonomisk handbok i det dagliga vårdarbetet

Boken tar upp basal anatomi och fysiologi om hur kroppen, i huvudsak ryggen, är uppbyggd och fungerar, olika typer av muskelarbete och dess effekter, kroppshållningens betydelse och variationer liksom dess effekter på kroppen, basal smärtfysiologi och kommunikationens betydelse. Den fungerar både som en direkt hjälp och ökar förståelsen i det dagliga arbetet med vårdtagare, och som en ergonomisk hjälp i syfte att ta tillvara vårdtagarnas resurser, samt att i så stor utsträckning som möjligt bidra till ett energibesparande och effektivt arbetsätt.
ISBN 9789144047928 | www.studentlitteratur.se/32927

Brehmer-Andersson, Eva
Allmän patologi
– en introduktion

Boken har sedan den första upplagan utkom 1972 genomgått flera genomgripande omarbetningar. I denna upplaga har det ritade bildmaterialet kompletterats med histologiska färgbilder och fakta har uppdaterats. Detta gäller speciellt kapitel 4 Den normala cellen, kapitel 7 Cellskada och celldöd, kapitel 8 Inflammation, kapitel 10 Immunologi, och kapitel 11 och 12 Tumörsjukdomarna och deras genes.
Fjärde upplagan
ISBN 9789144055848 | www.studentlitteratur.se/508

Stokke, O – Hagve, T-A (red.)
Undersökning vid sjukdom

Utgångspunkten för all sjukdomsdiagnostik är anamnesen och de kliniska fynden. Utöver det kan den moderna medicinen bjuda på mängder av avancerade undersökningar. Det är sådana tilläggsundersökningar som beskrivs i den här boken.
Översättare: Göran Grip
ISBN 9789144068787 | www.studentlitteratur.se/33931

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar