Populärmusik – ett tidens tecken

Vad speglar samtiden bättre än populärmusiken? Beatleshysterin, proggen och punken – för att inte tala om image och identiteter i dagens musikvärld – är alla uttryck för sin tid och kan ge oss värdefull kunskap om samhällsutvecklingen.

Trots att populärmusiken på många sätt både speglar och påverkar sin samtid har den hittills inte fått så mycket uppmärksamhet som källa till historisk kunskap. Nu utkommer boken Sign o’ the times, där författarna tar fasta på populärmusiken som en viktig nyckel till förståelsen av efterkrigstidens sociala, ekonomiska och politiska utveckling.  

”Sign o’ the Times” är titelspåret på en skiva med artisten Prince, utkommen 1987. Låten handlar om dystra tidstecken som våld, knark och ekonomiska vansinnigheter. Att vår tid har dystra tecken, vilket den ju delvis har, är dock inte skälet till att författarna valt just denna boktitel. I stället lyfter de fram två andra aspekter:

– För det första pekar titeln på att populärmusiken speglar och påverkar sin tid genom att ta upp och iscensätta teman som är aktuella i samhället. För det andra är det ett tecken i tiden, menar vi, att historiker gör en bok som behandlar populärmusik.

Förutom att visa hur populärmusik kan användas som historiskt källmaterial ger boken en inblick i centrala frågor som rör historiska studier i en vidare bemärkelse. I bokens första del ger författarna ett övergripande perspektiv på populärmusiken och hur den kan tolkas i ett historievetenskapligt sammanhang. Därefter följer sex fallstudier som visar hur de presenterade verktygen praktiskt kan användas.

Boken riktar sig till alla som är nyfikna på kopplingen mellan populärkultur och samhällsutveckling. Som kurslitteratur lämpar den sig särskilt för studenter i ämnen som historia, journalistik, kultur- och musikvetenskap.

Kort om boken: ISBN 9789144068190, 259 sidor, vårt internetpris 252 kr.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Palmkvist, förläggare
Tel. 046-31 21 45, e-post: karin.palmkvist@studentlitteratur.se

Fakta om författarna
Författarna bakom boken Sign o’ the times är forskare inom historia, filmvetenskap och litteraturvetenskap. Redaktörsgruppen består av Johan Bergman, Mikael Byström och Nikolas Glover vid Historiska institutionen, Stockholms universitet. Övriga medverkande är Therése Andersson, Bo Persson och Magnus Ullén.

För beställning av recensionsexemplar kontakta:
Förlagsassistent Pia Johansson, 046-312202, pia.johansson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Dokument & länkar