Studentlitteratur tar tempen på mediehälsan

Dränkta av läkemedelsreklam, cancerlöpsedlar och livsstilsmagasin försöker vi människor navigera mellan hälsa och sjukdom. Hälsoinformation som är sann och relevant kan bidra till förbättrad hälsa, medan vilseledande information kan åstadkomma stora skador. För att vi bättre ska förstå samspelet mellan medicinen och medierna har medicinjournalisten David Finer skrivit Mediehälsa – mötet mellan medicin, medier, medborgare som Studentlitteratur nu ger ut.

Det hälsorelaterade materialet i medierna har vuxit allt mer och är idag omfattande. Det låter sig inte enkelt karaktäriseras innehålls- eller tendensmässigt. Olika röster drar åt skilda håll och påverkar oss som mediekonsumenter på flera sätt. Osäkerheten blir stor och frågorna många.

Får vi den information som vi efterfrågar? Blir vi mer beslutskompetenta eller bara mer förvirrade? Finns det någon som ger oss hela bilden, som sätter in nyheterna i sitt sammanhang, som står på vår sida, när vi försöker navigera mellan hälsa och sjukdom?

Mediernas hälsorelaterade innehåll har länge kritiserats för felaktigheter och sensationsmakeri. Men stämmer kritiken och vad kan den bottna i? Och går medierna i så fall att påverka till det bättre?

– Medierna har en direkt påverkan på våra kunskaper, attityder och hälsobeteenden men bidrar också indirekt till att styra allt från hur vi utnyttjar vården till hur vi uppfattar frågor kring galna kosjukan, hiv/aids eller kopplingen mellan psykisk sjukdom och våld, säger författaren David Finer. Den här boken vill öka förmågan till kritisk konsumtion av mediernas hälsomaterial men också bidra till ett större utbyte av den.

För att läsaren bättre ska förstå samspelet mellan medierna och medicinen tar David Finer bland annat upp medieteorier, analysverktyg, journalistikhistoria, fallstudier och förändringsarbete. Framställningen i Mediehälsa utgår främst från svenska förhållanden.

– Begreppet mediehälsa är med avsikt dubbeltydigt och betecknar både det hälsorelaterade medieinnehållet och dess kvalitet eller ”hälsotillstånd”, säger David Finer.

Boken vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, studenter inom vård- och samhällsvetenskapliga utbildningar, journalister och redaktörer men också beslutsfattare och en bredare allmänhet. Som fördjupningsmaterial till boken finns också ett antal kompletterande intervjuer på Studentlitteraturs hemsida.

Om författaren:

David Finer är sedan 1972 verksam som medicinjournalist och har en licentiatexamen i folkhälsovetenskap från Karolinska Institutet. Han har varit ordförande i Sällskapet Svenska Medicinjournalister (SSM). Idag är han anställd vid Stockholms läns landsting och The Integrative Care Science Centre. Han är också verksam som författare, mediekonsult, översättare och språkgranskare.

ISBN 9789144057330, 183 sidor

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Annette Säfholm, tel. 046-31 21 53, e-post: annette.safholm@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Om oss

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3.500 titlar författade av 4.000 forskare och lärare. Förlaget är verksamt inom läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 200 miljoner kronor och har 100 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Media

Media

Dokument & länkar