Det hänger på luften

Moderna byggnader ska vara ändamålsenliga, ha ett behagligt inomhusklimat och en god driftsekonomi. Det förutsätter bland annat att byggnadens klimatskal – väggar, golv och tak – har god täthet och medger ett kontrollerat luftutbyte. I Luftboken – luftrörelser och täthet i byggnader från Studentlitteratur ger Claes Bankvall en lättillgänglig och pedagogisk introduktion till denna del av byggnadsfysiken. 

Kraven har ökat på våra byggnader. De ska vara beständiga och samtidigt energieffektiva och ha en god inomhusmiljö. Denna utveckling har inneburit att konstruktionerna blivit allt mer komplexa och ställer större krav på insikterna i hur vi bygger och brukar våra byggnader.

– I grund och botten handlar det om att åstadkomma ett kontrollerat luftbyte. Den som har denna kunskap och förmår att utnyttja den rätt kan bygga goda hus där både människa och byggnad mår bra. Okunskap eller slarv kan däremot orsaka onödig energianvändning, fuktskador, mögelrisk och dålig luftkvalitet, förklarar Claes Bankvall, docent i byggnadsteknik vid Lunds tekniska högskola, adjungerad professor i byggnadsfysik vid Chalmers tekniska högskola och tidigare chef för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

I Luftboken ger Claes Bankvall en samlad bild av täthetens och luftrörelsernas betydelse för hur en byggnad fungerar och upplevs. Denna förståelse är lika viktig vid om- och tillbyggnad som vid nybyggnad. Varje enskild byggnad måste bedömas utifrån dess specifika förutsättningar, understryker han.

– ­För mig har det varit viktigt att sprida kunskapen och den samlade bilden både till direkt berörd byggbransch och utbildning men också till andra byggintresserade, säger Claes Bankvall. Boken är avsedd som ett stöd för de många olika utbildningarna på byggområdet men är samtidigt skriven och utformad på ett sätt som gör den tillgänglig för till exempel arkitekter, fastighetsmäklare och brukare

För ytterligare kommentarer kontakta: Jens Fredholm, förläggare teknik, tel: 046-31 21 58, e-post: jens.fredholm@studentlitteratur.se

För ytterligare kommentarer kontakta: Jens Fredholm, förläggare teknik, tel: 046-31 21 58, e-post: jens.fredholm@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar