En bok om allmänmedicinens konkreta verklighet

Carl Edvard Rudebecks Kropp och ord i en allmänläkares rum är, i jämförelse med andra böcker i allmänmedicin, unik. Genom att lägga uppmärksamheten på den mellanmänskliga dimensionen fångar författaren medicinens konkreta verklighet – det som faktiskt sker i mötet mellan läkare och patient. Boken, som har alla förutsättningar att bli en klassiker, ges nu ut av Studentlitteratur.

Carl Edvard Rudebecks bok utgår från en allmänläkares dagliga erfarenheter och observationer och dess framställning är reflekterande och beskrivande. I sin grundform riktar sig texten till en annan person – ett du – på samma sätt som läkaren riktar sig till patienten. Det har gett författaren möjlighet att behålla något av allmänmedicinens dialogkaraktär även i en fristående text.

Kropp och ord i en allmänläkares rum kan ses som en blandning av god skönlitterär prosa och patientorienterad medicin och till skillnad från många andra böcker i allmänmedicin försöker Carl Edvard Rudebeck, på ett mer direkt sätt, fånga det som händer i allmänläkarens rum.

– Min förhoppning är att läsningen ska göra att det ibland blir lättare att förstå det som händer när det händer, och att den ska ge igenkännanden som berikar den egna erfarenheten och som sporrar eftertanken, säger Carl Edvard Rudebeck.

Boken består av tre huvuddelar där den första delen handlar om upplevelsen att inte må bra, med eller utan sjukdom som grund. Den andra delen beskriver mötet mellan läkare och patient och hur läkarens arbete här framträder som en förening av moral och kunnande. I den tredje och avslutande delen beskrivs helhetssynen, med något av den teoretiska bakgrunden men framför allt hur den faktiskt kan se ut.

Ett genomgående tema i Rudebecks bok är ”Existentiell anatomi”; kroppen som den upplevs. Det introduceras i inledningen och återkommer sedan i de två första delarna i avsnitt som ger pauser i den löpande texten.

Kropp och ord i en allmänläkares rum riktar sig till läkare med olika specialiteter men den är troligen av särskilt intresse för allmänläkare och blivande allmänläkare. Många avsnitt i boken handlar om människans villkor och utsatthet i sin kropp och sin tillvaro varför den troligen även kan vara av intresse för läsare utanför den medicinska professionen.

Om författaren:
Carl Edvard Rudebeck är allmänläkare och professor i allmänmedicin och verkar som forskningshandledare och lärare i Landstinget i Kalmar län och vid Tromsö universitet i Norge. Han har mångårig erfarenhet som kliniskt verksam allmänläkare och har alltsedan sina första år i yrket varit upptagen av allmänmedicinens kunskapsfrågor.

ISBN 9789144078328, 205 sidor

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Kerstin Hultén, tel. 046-31 21 81, e-post: kerstin.hulten@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar