En introduktion till innovativa prismodeller

Hur man sätter priser är grundläggande för agerandet i en marknadsekonomi. Trots det är skicklighet i att hantera priser, och systematik i hur det sker, en försummad förmåga bland många företag, myndigheter och andra organisationer. För att ge en introduktion till innovativa prismodeller ger Studentlitteratur ut Prissättning – affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller.

I boken förklaras vad koncepten affärsekologi, affärsmodell och prismodell innebär och hur de hänger samman. Detta illustreras genom ett antal större fallberättelser och flera praktiska småexempel på intressanta prismodeller.

Författarna bakom boken, Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Einar Iveroth, Carl-Johan Petri och Alf Westelius, menar att frågor som rör prissättning och prismodeller är en aspekt på organisationers ekonomi som har fått för lite uppmärksamhet.

– Vi tror att företag behöver tänka mer strategiskt och systematiskt kring vad man tar betalt för, och vad kunder vill betala för, säger Carl-Johan Petri. Företag talar redan om att sälja funktionalitet eller behovslösning, men hur konkretiseras det i prissättning?

Boken utgår dels från författarnas modell ”prismodell-equalizern” som konfigurerar nya prismodeller, dels från hur prismodeller konkretiserar affärsmodeller och därmed hjälper positionering inom företagets affärsekologi. Författarna tar även upp klassiska frågor inom prissättning såsom kostnader och kundvärde, liksom styrningen av hur priser sätts och tillämpas runt om i ett företags försäljning och inköp.

– Vårt syfte är att hjälpa företag att analysera och bestämma hur de ska ta betalt av kunder och själva betala sina leverantörer, säger Carl-Johan Petri.

Prissättning – affärsekologier, affärsmodeller, prismodeller vänder sig till studenter och praktiker inom områdena strategi, marknadsföring och ekonomistyrning. Den kan också användas av praktiker som handledning för analys av den egna konkurrenssituationen, vid upphandlingar eller vid andra affärsförhandlingar.

Bokrelease med mingel hålls torsdagen den 28 november från kl. 17.00 på PayEx kontor, Regeringsgatan 67 i Stockholm. Ingen föranmälan krävs. 

Om författarna
Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomisk styrning vid Linköpings universitet, gästprofessor vid Uppsala universitet, konsult och författare. Mathias Cöster är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland. Einar Iveroth är universitetslektor i verksamhetsstyrning vid Uppsala universitet och expert och föreläsare inom IT och förändringsarbete. Carl-Johan Petri är universitetslektor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet. Alf Westelius är professor i ekonomiska informationssystem vid Linköpings universitet och konsult.

För ytterligare information kontakta
Ola Håkansson, förläggare
Tel. 046-31 21 66, e-post: ola.hakansson@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar kontakta
Pia Johansson, förlagsassistent
Tel. 046-31 22 02, e-post: pia.johansson@studentlitteratur.se 

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media