En stimulerande introduktion till ett komplext ämne

Vad är egentligen statsvetenskap? Vilken är ämnets kärna och vilka samhällsproblem står i fokus för dess intresse? I Statsvetenskapens frågor, som Studentlitteratur nu ger ut, introduceras läsaren till reflektioner kring centrala statsvetenskapliga frågor om demokrati, makt och legitimitet.

Statsvetenskap är ett ämne som förutom teoretiska kunskaper ger insikter i hur det politiska livets faktiska villkor ser ut. Vad kan medborgare förvänta sig av staten? Vilken roll kan och bör staten spela?

– Boken handlar i hög grad om makt, om både formellt och informellt inflytande, men också om brist på makt. I centrum står den otvetydiga makt staten utövar, säger bokens redaktör Li Bennich-Björkman.

Statsvetenskapens frågor drivs av ambitionen att ställa frågor som är provocerande, ibland oväntade, men som framför allt speglar den stora bredden i modern statsvetenskap, ett ämne som inspireras av ekonomi, psykologi, sociologi, historia och juridik.

– De frågor som väglett boken är avsedda att fånga upp ett forskningsläge, spetsa till en slutsats eller antyda vad vi inte ännu vet, säger Li Bennich-Björkman. Att formulera problem är forskningens centrala livsnerv, och nyfikna och provocerande frågor tillför kunskapsutvecklingen dynamik och kreativitet.

Boken, vars texter både är personliga och engagerande, berör frågor om bland annat valfusk, klimathot, fattigdomsbekämpning, demokratisering och global säkerhet. Avsikten med boken, menar Li Bennich-Björkman, är att stimulera såväl studenter som en intresserad allmänhet till vidare fördjupning.

Statsvetenskapens frågor riktar sig i första hand till studenter i statsvetenskap, men kan även vara till nytta för exempelvis journaliststudenter som ska granska, belysa och förstå politiska skeenden och maktens gestaltningar. Även andra som intresserar sig för demokrati, makt och politiskt liv kommer att ha glädje av boken.

Titeln är resultatet av ett samarbete mellan SNS Förlag och Studentlitteratur.

Om redaktören:

Li Bennich-Björkman är skytteansk professor i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet, och forskningsledare vid Uppsala Centre for Russian and Eurasian Studies (UCRS).

För ytterligare kommentarer kontakta:

Caroline Boussard, Förläggare Samhällsvetenskap, fil.dr i statsvetenskap

Tel: 046-31 21 46, e-post: caroline.boussard@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar