Historia för framtidens lärare får årets Kurslitteraturpris

Johannes Westberg och Esbjörn Larsson vid Uppsala universitet får ta emot årets Kurslitteraturpris för en väl genomtänkt manusidé, skriven i direkt relation till en högst aktuell och för många betydelsefull utbildningsreform. Priset är Sveriges främsta utmärkelse till författare och utvecklare av ny kurslitteratur och delas årligen ut av Studentlitteratur.

Det vinnande bidraget Utbildningshistoria – en introduktion bidrar genom en mångfald av perspektiv på skolsystemets utveckling till att ge lärarutbildningens studenter ett sunt och kritiskt förhållningssätt till sitt uppdrag som lärare och till den stundtals heta samhällsdebatt som rör skolan.

– Det är med glädje vi tilldelar Utbildningshistoria årets Kurslitteraturpris. Johannes Westberg och Esbjörn Larsson har med energi och framgång samlat ett flertal ledande forskare till att skriva en intresseväckande och språkligt lättillgänglig grundbok, säger Magnus Pettersson Roos, vice VD och medlem i Kurslitteraturprisets jury.

Traditionsenligt har även två hederspristagare utsetts. Den första är Skapa vetande. Vetenskapsteori från grunden, författad av Bengt Hansson. Boken diskuterar hur ett vetenskapligt sätt att tänka påverkar vår värld och vårt liv. Den andra hederspristagaren är den kommande Stokastik för ingenjörer skriven av Jesper Rydén, som med digitala komplement skapar en modern presentation av sannolikhetslärans och stokastikens grunder.

Prisutdelning av årets Kurslitteraturpris går av stapeln på årets Bok & Biblioteksmässa den 22 september. Prissumman, en kvarts miljon kronor, fördelas med 150 000 kronor till förstapriset och 50 000 kronor vardera till de två hederspriserna. 

Kurslitteraturpriset syftar till att inspirera forskare och lärare att skapa nytänkande och pedagogisk kurslitteratur för universitet och högskola. Vill du veta mer om Kurslitteraturpriset, se www.studentlitteratur.se/kurslitteraturpriset

För ytterligare kommentarer kontakta:

Magnus Pettersson Roos, vice VD och marknadschef, Studentlitteratur Tel. 046-31 21 50, e-post: magnus.pettersson.roos@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar