Ny upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 och K2

Externredovisningen i Sverige kommer under de närmaste åren att genomgå stora förändringar genom de s.k. K-projekten. Detta ställer stora krav på utbildningsväsendet, företag, revisorer och andra rådgivare, banker m. fl. För att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen enligt K3 och K2 ger Studentlitteratur ut en andra upplaga av Finansiell rapportering enligt K3 och K2, en upplaga som innehåller både K2- och K3-regelverket i sin helhet. Detta är en unik bok eftersom den samlar hela K-regelverket.

I och med införandet av K-regelverket skedde en stor förändring av strukturen när det gäller svensk god redovisningssed. Mycket av det som återges i K-regelverket återfinns visserligen i rekommendationer och allmänna råd sedan tidigare, men genom den strukturella förändringen skapades enklare sökvägar för att hitta den goda redovisningsseden för olika företag utifrån storlekskategori.

Innehållet i denna andra upplaga är baserat på den fullständiga version av K3 som publicerades i december 2012. Medan K3-regelverket innehåller många allmänna råd är det sparsamt med kommentarstext. K2-regelverket, däremot, är lite mer fylligt avseende kommentarstext, men behövs även det tolkas – speciellt eftersom det är skrivet på annat sätt än K3.

– Syftet med boken är att ge en mer fullständig bild av den svenska redovisningen, säger författarna Caisa Drefeldt och Eva Törning. Därför inkluderar den klassificeringsfrågor enligt BAS-kontoplanen såväl som jämförelser mellan K3- och K2-regelverken samt jämförelse med IFRS. Vi förklarar också generellt hur redovisningen ska tolkas. Detta åskådliggörs i många fall genom exempel.

Finansiell rapportering enligt K3 och K2 är avsedd att användas som en lärobok såväl som en uppslagsbok för dem som är verksamma inom redovisning, revision, ekonomi, bank och liknande.

Om författarna:

Caisa Drefeldt är auktoriserad revisor, redovisningsspecialist inom KPMG samt ledamot av Bokföringsnämnden. Eva Törning är redovisningsspecialist och ansvarig för redovisningsfrågor inom Grant Thornton. Författarna är båda medlemmar i FARs Policygrupp för redovisning, och har under drygt tio år föreläst och skrivit böcker och artiklar tillsammans.

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar