Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi våra senaste utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggare Annette Säfholm 046-31 21 53, annette.safholm@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Önnerfält, J – Önnerfält, R

Akut ortopedi

Akut ortopedi är en handbok som är lätt att ha med sig på en akutmottagning. Boken innehåller praktisk information som sällan ges i vanliga läroböcker. Den är i första hand tänkt som hjälp för AT-läkare när de måste börja fatta egna medicinska beslut.
I tredje upplagan finns tydligare rekommendationer om uppföljning och kontroll. Andra nyheter är diagnosnummer samt ordlista och en del nya figurer och tabeller.

Tredje upplagan
9789144091020 | www.studentlitteratur.se/7681

Böttiger, Ylva m.fl.

Att lyckas med läkemedel

- orsaker och risker vid multimedicinering

Att lyckas med läkemedel förklarar på ett strukturerat och lättillgängligt sätt principerna för hur man väljer läkemedel, hur man planerar och följer upp en läkemedelsbehandling och inte minst hur man avslutar den. Boken ger konkreta råd om individanpassning av läkemedel, dosering och uppföljning för att öka chanserna för en framgångsrik behandling.

9789144084947 | www.studentlitteratur.se/36452

Fredholm, Bertil

Basal farmakologi

Boken beskriver principerna för hur läkemedel tas upp, fördelas, metaboliseras och utsöndras. Fokus ligger på att förklara hur läkemedel fungerar genom att ge grunderna för receptorfarmakologin och genom att beskriva olika måltavlor för läkemedel. Hur nya läkemedel utvecklas och testas beskrivs också kort.

9789144050362 | www.studentlitteratur.se/33093

Falkenberg, M – Delle, M (red.)

Endovaskulär intervention

Syftet med denna bok är att ge en praktisk och konkret vägledning i hur endovaskulära ingrepp kan genomföras. Även om varje interventionist formar sitt eget tillvägagångssätt, kan en guide i denna ofta snåriga terräng vara till nytta, såväl för novisen som för den mer erfarne.

9789144079066 | www.studentlitteratur.se/35965

Persson, J – Stagmo, M

Perssons Kardiologi

Vi har uppdaterat denna sjunde upplaga av boken med de nyheter som anses relevanta ur en klinikers perspektiv. Boken belyser hjärtsjukdomar hos vuxna, där sjukdomsbild och terapi beskrivs mot en patofysiologisk bakgrund. Boken är ämnad både som kurs-litteratur och som hjälp i det dagliga arbetet med kardiologiska patienter.

Sjunde upplagan
9789144086798 | www.studentlitteratur.se/1723

Berg Kelly, Kristina m.fl.

Ungdomars hälsa

Ungdomars hälsa är en ny lärobok i ungdomsmedicin, som ger kunskaper och verktyg för mötet med ungdomar. Tonvikten ligger på hur vi i vården kan göra skillnad för våra patienter genom ett professionellt arbetssätt. Boken beskriver bland annat kroppens och hjärnans utveckling under ungdomsåren, folkhälsa för ungdomar, psykisk hälsa, åkommor som är speciella för ungdomsåren och samtalstekniker.

9789144088464 | www.studentlitteratur.se/37324

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar