Nyheter inom omvårdnad

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-31 21 39. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

PILHAMMAR, EWA (RED.
Pedgogik inom vård och och handledning
– begrepp och tillämpningar
I denna bok är det sjuksköterskans pedagogiska funktion och kompetens som står i fokus. Vi är dock övertygade om att mycket av det som presenteras är allmängil­tigt för alla som arbetar med pedagogiska frågor inom vård- och omsorgsverksam­het och inom olika utbildningar.
Andra upplagan
ISBN 9789144075549 | www.studentlitteratur.se/31100

FJERSTAD, ELIN
Både frisk och sjuk
I denna bok riktas ljuset mot de psykologiska aspekterna vid långvarig somatisk sjukdom. Författaren belyser den krävande balanskonsten som det innebär att samtidigt vara frisk och långvarigt sjuk.
Översättare: Peter Stoltz
ISBN 9789144075198 | www.studentlitteratur.se/35771

GREENHALGH, TRISHA
Att läsa vetenskapliga artiklar
På ett heltäckande och pedagogiskt sätt förklarar författaren grunden för en evidensbaserad vård, som utgörs av att förmågan att kritiskt granska veten-skapliga artiklar och rapporter, samt avgöra hur resultaten från dessa kan omsättas i praktiken.
Översättare: Kristina Olsson och Inger Bolinder-Palmér
ISBN 9789144072715 | www.studentlitteratur.se/35606

WIKLUND GUSTIN, L - BERGBOM, I (RED.)
Vårdvetenskapliga begrepp
En vetenskap och dess teorier byggs upp av olika begrepp. Tillsammans formar begreppen en syn på verkligheten som kan te sig mer eller mindre abstrakt, sam­tidigt som abstraktionsnivån också bidrar såväl djup som omfång. Denna bok syf­tar till att beskriva hur man via reflektion kan lära sig att förstå och använda sig av vårdvetenskapliga begrepp som hälsa, vård, vila, och ansvar.
ISBN 9789144071046 | www.studentlitteratur.se/34220

SHARP, LENA
Effektiv komunikation för säkrare vård
Detta är en praktisk handbok där metoder för effektiv kommunikation beskrivs och diskuteras. Boken innehåller flera konkreta tips och övningar på hur dessa metoder kan implementeras i olika vårdmiljöer.
ISBN 9789144076188 | www.studentlitteratur.se/35830

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar