Nyheter inom Omvårdnad och Vård

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad och Vård. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-31 21 39, peter.stoltz@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Brunt, D – Hansson, L (red.)

Att leva med psykisk funktionsnedsättning

Trots omfattande reformer, erfar fortfarande personer med psykiska funktionshinder diskriminering, stigmatisering samt ekonomisk, social och politisk marginalisering och maktlöshet. Detta är den andra reviderade upplagan och här redovisas rehabiliterings-insatser och andra interventioner som visar att det finns effektiva sätt att medverka till att situationen i samhället blir annorlunda för dessa personer.

Andra upplagan
9789144083872 | www.studentlitteratur.se/31577

Wijk, Helle (red.)

Vårdmiljöns betydelse

Denna bok omfattar bägge perspektiven i beaktandet av såväl de fysiska som psykosociala aspekterna av vårdmiljön. Den röda tråden genom boken är att se vårdmiljön som en central del i vårdandet och behandlingen, oavsett om det handlar om intensivvårdens högteknologiska miljöer, den psykiatriska slutenvården eller skapandet av hemkänsla inom äldrevårdens särskilda boenden.

9789144102573 | www.studentlitteratur.se/35942

Smith, J – Roberts, R

Vitalparametrar i sjuksköterskans perspektiv

En praktisk bok som hjälper dig att utveckla dina teoretiska och praktiska kunskaper om vuxna patienter som vårdas på sjukhus, privata vårdinrättningar eller inom hemsjukvården. Förutom bedömning och övervakning av patienter omfattar boken även infektionskontroll, smärthantering, kommunikation, nutrition och reflekterande verksamhet.

Översättare: Margareta Brandin Berndtsson

9789144083582 | www.studentlitteratur.se/36392

Lindgren, Helena m.fl.

Barnmorskans handläggning vid normal förlossning

Den här boken innehåller samlad kunskap baserad på forskning och klinisk erfarenhet om den normala förlossningen. Ett kapitel finns om anatomi och fysiologi med många illustrationer. Boken innehåller även beskrivningar av rutiner, behandlingar och åtgärder.

9789144084510 | www.studentlitteratur.se/37138

Nordgren, L – Almerud-Österberg, S (red.)

Att bli specialistsjuksköterska eller barnmorska

Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor ökar ständigt. Här presenteras tolv utbildningar som leder till en examen som specialistsjuksköterska eller barnmorska. Läsaren
ges en inblick i vad de olika yrkena innebär, karriärvägar och vad ”en vanlig dag på
jobbet” kan innebära.

9789144084497 | www.studentlitteratur.se/37144

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.