Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

BERGSTRÖM, GUNNAR
Kriminalitet som livsstil
Kriminalitet som livsstil ger en praktikbaserad teoretisk referensram för hur kriminalitet kan beskrivas, förklaras och behandlas. Boken visar hur förändringsarbete kan bedrivas med mänsklig värdighet och tilltro till individens förmåga att ta ställning.
Femte upplagan ISBN 9789144077451 | www.studentlitteratur.se/34051

BOALT BOËTHIUS, S – ÖGREN, M-L
Möjligheter och utmaningar i grupphandledning
Boken lyfter fram aspekter av grupphandledning som kan vara behjälpliga oavsett inom vilket verksamhetsområde och på vilken nivå grupphandledningen bedrivs.
ISBN 9789144074467 | www.studentlitteratur.se/35714

ROSENGREN, DAVID B.
Motiverande samtal - MI
Motiverande samtal – MI har på några få år blivit en alltmer använd metod såväl i Sverige som i övriga världen. Här ges både en teoretisk och praktiskt översikt över metoden. Till skillnad från många andra MI-böcker har denna bok ett rikt utbud av övningar och är avsedd att kunna användas både separat och som komplement till Rollnick och Millers egna böcker om MI-metoden.
Översättare: Bodil Lindqvist
ISBN 9789144059433 | www.studentlitteratur.se/33683

ROYLE, L – KERR, C
EMDR i klinisk praktik
EMDR är en evidensbaserad metod för att behandla PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). Emellertid kan EMDR tillämpas på ett betydligt bredare sätt. Många av de besvär som människor bär på har inte orsakats av något livshotande trauma men kan förstås utifrån att plågsamma minnen inte kunnat bearbetas. Läsaren får följa tillämpningen av EMDR-protokollet och får praktiska råd såsom ”Vad du än gör, gör inte så här!”.
Översättare: Lena Winberg
ISBN 9789144073545 | www.studentlitteratur.se/35673

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar