Nyheter inom Vård och Biomedicin

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård och Biomedicin. Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03, alexandra.ellervik@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Bader-Johansson, C – Elmgren Frykberg, G      
Rörelse och interaktion

Denna bok behandlar grundmotorik, det vill säga de vardagliga rörelser vi upprepar tusentals gånger genom livet – att vända sig, resa sig till sittande och stående och att gå – i samspel med andningen och den påverkan som känslor och upplevelser har. När Grundmotorik – om inre och yttre rörelse i människans motorik kom ut i början på 1990-talet var det biopsykosociala perspektivet nytt. Innehållet i denna nya upplaga av boken har genomgått en omfattande revidering innehållande de senaste årens evidens inom forskningsfältet och har därför fått ny titel.
Andra upplagan
ISBN 9789144068176         www.studentlitteratur.se/2960

Bragée, Britt
Kroppen först

Den här boken riktar sig till alla som arbetar med psykosomatiska patienter och som märker att de vanliga metoderna inte räcker till för att ge patienten tillräcklig hjälp att må bättre. Behandlingsmodellen som presenteras bygger på nyare resultat av forskningen inom neurovetenskap, kognitionspsykologi, emotionsforskning och anknytningsteori. Det är en arbetsmodell med kroppen i fokus, indelad i fyra faser: förberedelse, aktivering, reparation och avslutning.
ISBN 9789144084602         www.studentlitteratur.se/37160

Ejlertsson, Göran
Övningsbok i statistik för hälsovetenskaperna

Den här boken, vilken ersätter den tidigare Övningsbok i statistik, har en direkt koppling till boken Statistik för hälsovetenskaperna av samma författare.
ISBN 9789144070490         www.studentlitteratur.se/37325

Eriksson, S – Helgesson, G
Publiceringsetik

Det här är den första svenska boken på temat publiceringsetik. Den här boken belyser olika etiska aspekter av vetenskapligt publicerande. Förutom forskningsfusk tar den bland annat upp tillbaka­hållande av forskningsresultat, överflödig publicering, hanteringen av medförfattarskap, open access, peer review och redaktionella bedömningar, samt hur man kan försöka komma till rätta med de publiceringsetiska problem som finns.
ISBN 9789144053875         www.studentlitteratur.se/33300

Harnett, Tove m.fl.
Makt och vanmakt på äldreboenden

Boken ger läsaren en skärpt blick för hur makt och vanmakt gestaltas i välbekanta situationer i dagens äldreomsorg. Boken syftar till att underlätta diskussioner och ifrågasättanden av det som annars lätt tas för givet. Bör dagens omsorg om de äldsta medborgarna skötas på nya sätt? Kan vardagen på ett äldreboende förändras?
ISBN 9789144072791         www.studentlitteratur.se/35628

Henriksson, O – Rasmusson, M
Fysiologi

Fysiologi – med relevant anatomi är en svenskproducerad lärobok som är anpassad till de krav som ställs vid grundutbildningar till olika vårdyrken på universitets- och högskolenivå i Sverige. Den rikt illustrerade boken är baserad på de senaste forskningsrönen och fokuserar på de kunskaper i fysiologi och anatomi som är nödvändiga för att förstå patofysiologin vid de vanligaste sjukdomarna.
Tredje upplagan
ISBN 9789144084626         www.studentlitteratur.se/7540

Hjalmarson, Jenny (red.)
Bostadsutformning

Boken beskriver bostadsanpassningslagen och hur man utformar en ansökan med tillhörande bilagor. Den redogör också för vilken roll arbetsterapeuter och sjukgymnaster kan ha i processen. Boken ger exempel på hur en bostad kan utformas och vilka anpassningar som är vanliga. Hur en ritning tolkas, grundkunskaper om offertförfarande och kostnadsförslag behandlas, för att förbereda dig som ska fungera som stöd till den som söker bostadsanpassningsbidrag. Många andra aspekter som har inverkan på processen och ansökningsförfarandet behandlas också.
ISBN 9789144072371         www.studentlitteratur.se/34258

Kroksmark, Ulla (red.)
Se på mitt sätt

Om ett litet barn har en svår synnedsättning, vilket stöd finns då för att det barnet skall kunna utvecklas och delta i de aktiviteter som finns under uppväxten? Svar på denna fråga finner du här. Se på mitt sätt vänder sig till dig som är förälder, arbetsterapeut, datatekniker, ögonläkare, pedagog eller student. Du får följa det lilla barnet från att vara nyfödd till att bli vuxen och
delaktig i de aktiviteter som är en del av allas vardag.
ISBN 9789144075501         www.studentlitteratur.se/35730

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Prenumerera