Studentlitteratur översätter bästsäljande standardverk

Området evidensbaserad vård har på kort tid gått från att vara en nyhet till att vara en självklarhet inom hälso- och sjukvårdsutbildningarna. Trisha Greenhalghs bok Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter – grunden för evidensbaserad vård är internationellt erkänd och har sedan första upplagan år 1996 blivit ett standardverk. Nu ger Studentlitteratur ut boken på svenska för första gången.

”Denna bok vänder sig till var och en, medicinskt utbildad eller ej, som vill hitta en väg in i den medicinska litteraturen. Att kritiskt värdera den vetenskapliga validiteten och praktiska relevansen av de forskningsresultat som han eller hon hittar, och, när detta är tillämpligt, omsätta resultaten i klinisk praktik. Dessa färdigheter utgör grunderna i den evidensbaserade medicinen.”

Så skrev Trisha Greenhalgh i förordet till sin Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter som gavs ut första gången 1996. Vid utgivningen var evidensbaserad medicin något av ett oskrivet blad och få kunde till fullo förutspå ämnets eller bokens framgångar.

Idag ses Trisha Greenhalghs bok som en ständigt användbar följeslagare för alla studerande och redan yrkesverksamma inom all hälso- och sjukvård.

Boken förklarar på ett heltäckande och pedagogiskt sätt grunden för en evidensbaserad vård. Samtidigt som den har bevarat sin vinnande stil har den också utökats med noggrant reviderade och uppdaterade kapitel om litteratursökning, kvalitativ forskning, systematiska översikter och införandet av en evidensbaserad praktik. Två nya kapitel, om kvalitetsförbättring och det framväxande området komplexa interventioner, har tillkommit.

– Som lärare och forskare är det min förhoppning att denna bok, genom sin översättning till svenska, nu gjorts än mer lättillgänglig för alla studenter och kliniskt verksamma, säger Christel Bahtsevani, bokens svenska fackgranskare.

Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter riktar sig till studenter på så väl grundläggande som avancerad nivå inom alla hälso- och sjukvårdens utbildningar. Men den är också en självklar informationskälla för alla kliniskt verksamma som arbetar för en evidensbaserad vård.

Om författaren:
Trisha Greenhalgh är professor vid Centre for Primary Care and Public Health, Barts and The London School of Medicine and Dentistry. Hon har även varit verksam vid University College London.

ISBN 9789144072715, 309 sidor

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Peter Stoltz, tel. 046-31 21 39, e-post: peter.stoltz@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar