Studentlitteraturs översättning – ett lyft för embryologin

Fyrtio spännande veckor tar det för ett barn att utvecklas i moderns mage. Det är med denna tidsrymd som ämnet embryologi befattar sig. Den svenska medicinlitteraturen har länge saknat en bok om detta ibland styvmoderligt behandlade ämne. Därför ger Studentlitteratur nu ut Embryologi – en kortfattad lärobok.

Embryologin är den gren av anatomin som ägnar sig åt människokroppens embryo- och fosterutveckling, från tidpunkten för befruktning till födsel. Även de processer som föregår befruktningen, såsom bildning och utmognad av könsceller, hör till embryologin.

Det har länge saknats en bok som på svenska behandlar embryologin och utvecklingsbiologin, och som inkluderar både en medicinsk och molekylärgenetisk utgångspunkt. Norbert Ulfigs Kurzlehrbuch Embryologie tillhör de bästa och mest använda läroböckerna på området varför Studentlitteratur nu ger ut en svensk översättning med titeln Embryologi – en kortfattad lärobok.

– Forskningen inom dessa ämnesområden rör sig mycket snabbt och vår kunskap om framför allt de molekylära och cellulära processer som ligger till grund för vår utveckling från befruktat ägg till vuxen individ har ökat radikalt under senare år, säger Daniel B. Wilhelms, som har översatt Ulfigs bok, och Urban Lendahl, som har fackgranskat den.

Efter ett allmänt, inledande kapitel går boken igenom utvecklingen av rörelseapparaten, huvud och hals, hjärt-kärlsystemet, andningsorganen, matsmältningsapparaten, urogenitalsystemet, nervsystemet, sinnesorganen och huden och dess bihang innan det avslutningsvis redogörs för utvecklingens molekylärbiologi. Utöver den normala utvecklingen tar boken även upp många typer av medfödda missbildningar.

– Tack vare det kortfattade och kärnfulla formatet ger den en god överblick, säger Daniel B. Wilhelms och Urban Lendahl. Boken ger också realistiska exempel på embryologiska problem hämtade ur den kliniska vardagen, vilket är ytterligare en styrka.

Som ett komplement till den tryckta boken finns det också en webbplats där studenter bland annat kan testa sina kunskaper med hjälp av interaktiva övningar. På webbplatsen hittar man även utvalda länkar till webbresurser inom embryologin samt tips på vidare läsning inom ämnet.

Om översättaren:
Daniel B. Wilhelms är läkare och forskar i neurobiologi vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, Hälsouniversitetet i Linköping.

Om fackgranskaren:
Urban Lendahl är professor i genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet, Stockholm.

ISBN 9789144071152, 181 sidor

För ytterligare information kontakta:
Vår förläggare Annette Säfholm, tel. 046-31 21 53, e-post: annette.safholm@studentlitteratur.se

För beställning av recensionsexemplar eller högupplösta bilder kontakta:
Förlagsassistent Susanne Borg-Törn, tel. 046-31 21 61, e-post: susanne.borgtorn@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur AB Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare.Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, omsätter drygt 230 miljoner kronor och har cirka 110 anställda. Verksamheten finns i Lund.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Media

Media

Dokument & länkar