Folkbildare sätter målen

 Bildning, livslångt lärande, att nå nya grupper och vikten av att stärka det demokratiska samtalet. Det står i fokus när närmare 100 folkbildare från Studieförbundet Vuxenskolan från hela landet samlas i Nynäshamn 5 -6 februari för att börja staka ut de långsiktiga målen.

-          Vid förbundsstämman i juni fattas beslut om verksamhetsinriktningen. Nu samlar vi ledningarna i våra avdelningar för att diskutera inriktningen. Folkbildningen står inför spännande utmaningar. Inte minst behovet av att stärka det demokratiska samtalet blir allt tydligare, säger Niklas Lundgren, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan.

-          Drygt 500 personer, runt om i landet, har under hösten deltagit i ett samtal om hur vi ser på folkbildningens uppdrag i framtiden. Behovet av att stärka individen i det livslånga lärandet, stimulera bildningsdiskussionen och att folkbildningen når nya grupper är tre tydliga inriktningar. Det handlar om folkbildningens ansvar för att stärka det demokratiska samtalet.

SV har bemannade kontor i drygt 200 av landets kommuner och är därmed det mest lokalt förankrade studieförbundet i landet.

-          Studiecirkeln och kulturarrangemanget handlar om lokal förankring. En av folkbildningens viktigaste uppgifter, konstaterar Niklas Lundgren.

Ytterligare kontakt

Niklas Lundgren, förbundschef Studieförbundet Vuxenskolan, niklas.lundgren@sv.se, 0708-553065

Anders Öhberg, anders.ohberg@sv.se, 070-6263888

Vi leder och utvecklar Sveriges främsta studieförbund. Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Prenumerera

Dokument & länkar