Frihetsreform även för vuxna

Det är en skamfläck på regeringens utbildningspolitik att man inte genomfört frivux reformen, skriver Anders Öhberg i sin ledare i senaste numret av Impuls.

-          Rätten till ett livslångt lärande och frihet att välja utbildningsanordnare är en viktig del i SVs bildningssyn. Fritt val handlar om individens frihet och är en garanti för kvalitet. Den tiden måste vara förbi när Komvux är politikernas svar på vuxenutbildning.

Det skriver Anders Öhberg i ledaren i senaste numret av Impuls där han kräver att Alliansregeringen gör allvar av den valplattform partierna gick till val på och som innehåller tydliga signaler om att en valfrihetsreform också skall genomföras på vuxenutbildningsområdet.

-          Det är en skamfläck på regeringens annars ganska offensiva utbildningspolitik att man inte vågat eller velat genomföra en frihetsreform på vuxenutbildningsområdet. Nu har fyra år gått och regeringen måste agera och gå i mål också med denna reform.

-          Diskussionen om vinstmaximering och skatteplanering inom delar av den privata utbildningssektorn får inte bli en ”våt handduk” på möjligheterna att införa frivux.

-          Ute i länen/regionerna växer arbetet med att skapa kompetensplattformar som en viktig del i den regionala utvecklingen. När dom är på plats vore det minst sagt märkligt om inte också valfriheten är på plats, konstaterar Anders Öhberg.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ansvarig utgivare Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu

 

Prenumerera

Dokument & länkar