Lättare sjunga än prata

Hur hänger kultur och hälsa ihop? Kan kultur användas i vården och i arbetet med psykisk ohälsa? På onsdag medverkar Sandra Holmstén och Anna-Maria Lundberg, Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län, på Akademiska sjukhusets Kulturdygn. 

-  Det finns en koppling mellan kultur och hälsa. Många av våra cirkelledare är både konstnärer och pedagoger. De kan hjälpa människor att bli kreativa och möta sig själva utan stress eller press. Kreativitet, glädje och läkning hänger ihop, säger Sandra Holmstén, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala.

Sandra Holmstén och Anna-Maria Lundberg vill nå ut till vårdcentraler och andra som arbetar med utbrändhet, utsatthet och psykisk ohälsa. Kultur är en friskhetsfaktor menar de.

- Det kan vara lättare att sjunga än att prata. Självhjälpsgrupper och samtalsgrupper är bra för många men för en del människor med psykiska problem kan det kännas oöverstigligt att anmäla sig, boka tid och prata med andra. Om man i stället ses för att sjunga eller dansa tillsammans kan det kännas lättare att ta nästa steg i sin utveckling. Och en del kanske inte heller behöver prata om sina problem – det kan räcka med att få tillhöra ett sammanhang, att träffa andra och göra något tillsammans, säger Anna-Maria Lundberg, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan.

Kulturcirklar och kulturarrangemang på vårdcentraler? Kan det bli verklighet på fler platser? Det är förhoppningen, menar Sandra Holmsten och Anna-Maria Lundberg. På Akademiska sjukhuset berättar de också mer om det nya projektet ”Forum för Brukarinflytande i Uppsala län”.

Tid och plats:

15/4 Akademiska sjukhuset, Uppsala. Studieförbundet Vuxenskolans del i programmet är kl 15.00-16.30. Läs mer här 

Under kulturdygnet på Akademiska sjukhuset 15/4 blir det bland annat föreläsningar, filmvisningar, dans-teater- och musikföreställningar samt workshops. Läs mer om kulturdygnet här 

#kulturdygn #kulturhälsa #Studieförbundetvuxenskolan

Fakta:

”Man blir lyssnad på” Se mer av Studieförbundet Vuxenskolans arbete med Psykisk ohälsa i en film här. I filmen medverkar bland andra attitydambassadörer, Schizofreniföreningen med flera.  

Kontaktperson: Matilda Asp, kommunikatör, telefon 070-855 30 83 eller matilda.asp@sv.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det kan vara lättare att sjunga än att prata. Självhjälpsgrupper och samtalsgrupper är bra för många men för en del människor med psykiska problem kan det kännas oöverstigligt att anmäla sig, boka tid och prata med andra. Om man i stället ses för att sjunga eller dansa tillsammans kan det kännas lättare att ta nästa steg i sin utveckling. Och en del kanske inte heller behöver prata om sina problem – det kan räcka med att få tillhöra ett sammanhang, att träffa andra och göra något tillsammans
Anna-Maria Lundberg, verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan