Medborgarperspektiv och främlingsfientlighet; EU-minister Cecilia Malmström vid Bok och Bibliotek

2009 kommer europafrågorna att stå i fokus för den svenska debatten. Svenskarna skall rösta fram europaparlamentariker och från sommaren tar Sverige över ordförandeskapet i EU.
- Hur kommer medborgarperspektivet in i detta och hur kommer debatten att påverkas av främlingsfientligheten?
Det är två av frågorna som Sveriges EU-minister Cecilia Malmström kommer att få besvara när hon utfrågas i Studieförbundet Vuxenskolans monter vid Bok och Biblioteksmässan i Göteborg.

Folkbildningens roll, värdegrundsarbetet, det livslånga lärandet och medborgarperspektivet är viktiga frågor i arbetet med att stärka den europeiska identiteten. Detta kommer att stå i fokus i samtalet med Cecilia Malmström under Bok och Biblioteksmässan.
- En viktig del i europadebatten är frågan om de främlingsfientliga krafternas insteg. Vi i folkbildningen och den politiska strukturen har ett stort ansvar för att ge människor kunskap för att möta de mytbildningar som dessa mörkerkrafter ofta sprider i debatten, säger Anders Öhberg som kommer att sköta utfrågningen med Cecilia Malmström.

Cecilia Malmström kommer till SV:s monter, C03:02, lördagen den 27:e september kl 11.00

Prenumerera

Dokument & länkar