SV utbildar nyanlända

Studieförbundet Vuxenskolan har fått uppdrag att utbilda cirkelledare i Jönköpings län som skall starta cirklar för nyanlända i samhällsorientering.

Det berättar Cajsa Löf i senaste numret av tidningen Impuls.

Alla nyanlända ska inom ett år få undervisning i samhällsorientering (SO). Ansvaret ligger på kommunerna. I Nässjö utbildar Studieförbundet Vuxenskolan (SV) cirkelledare för Jönköpings län med uppdrag att starta cirkelutbildningar för de nyanlända.

Det berättar Impuls, Studieförbundet Vuxenskolans tidning.

-          Vi ska inte bara trycka in kunskap utan göra alla i cirkeln delaktiga. Därför passar cirkelmetodiken så bra, då cirkelledaren blir en i gruppen och vi undviker klassrumskänslan, säger Cajsa Löf, verksamhetsutvecklare på SV i Nässjö.

Mirjam Tågerup, SV i Nässjö, är den som skrivit studiematerialet som är på svenska och innehåller få men viktiga ord för dem som ska bo och verka i ett samhälle där det mesta är nytt.

Utbildningen i SO omfattar åtta ämnen, enligt regeringens riktlinjer. Alla som gått utbildningen ”Att leva i Sverige” får ett SO-pass.

- Det är ett viktigt dokument för dem som ingår i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Det kan påverka deras ersättning, säger Cajsa Löf, verksamhetsutvecklare på SV i Nässjö.

Tidningen Impuls ges ut av Studieförbundet Vuxenskolan.

Kontaktuppgifter

Anders Öhberg, ansvarig utgivare Impuls, anders.ohberg@sv.se, 070 – 626 38 88

Mats Nilsson, redaktionssekreterare Impuls, mats@sv.se, 0708 – 855 30 81

www.impuls.nu

 

Prenumerera

Dokument & länkar