Vuxenskolan rekryterar ny förbundschef

Efter 16 år som förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan har Anders Gradin beslutat lämna sin tjänst.

- Vi är överens om att den organisationsförändring som Studieförbundet Vuxenskolan nu genomförs ställer förändrade och nya krav på den yttersta ledningsfunktionen, skriver förbundsstyrelsen och Anders Gradin i ett gemensamt uttalande.

Studieförbundet Vuxenskolan genomför sin största omorganisation sedan bildandet 1967. Vid årsskiftet bildas 32 nya avdelningar. Den nya avdelningsorganisationen ställer stora krav på förnyelse också av den nationella nivån. SVs förbundsstyrelse har diskuterat de krav som ställs på att leda den nya nationella organisationen.

Nuvarande förbundschef Anders Gradin har på egen begäran valt att omgående lämna sitt uppdrag och processen med att rekrytera ny chef för det kommande nationella kansliet har inletts.

Anders Gradin har under 16 år varit förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan och lett organisationen på ett sätt som gör att vi nu står väl riggade för den nystart som stundar. Syftet med organisationsförändringen är att göra SV till det studieförbund som 2020 når och engagerar flest människor med folkbildningsaktiviteter.

Kontakter:

Berit Danielsson

förbundsordförande                                           

0768-945720                                                             

berit.danielsson@sv.se                                       

Nils Ingmar Thorell

1:e vice förbundsordförande

0708-276866

nilsingmar.thorell@ronneby.se

Vi leder och utvecklar Sveriges främsta studieförbund. Studieförbundet Vuxenskolan hävdar alla människors lika värde och rättigheter. Vår bildningssyn bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor och med hänsyn till miljön. SVs vision är en värld som präglas av hållbar utveckling. Genom att öka alla människors inflytande och delaktighet, stärker vi demokratin. SV är mångfaldens studieförbund som ger varje människa möjligheter att växa. SV är den mest pådrivande och engagerade lokala kraften för utveckling av föreningsliv, kultur och samhälle.

Prenumerera