Invitation to conference call, February 15 at 2:30 pm CET

Studsvik AB presents its Year-end Report for 2017 and hereby invites media and analysts to a conference call held in English on Thursday, February 15 at 2:30 pm CET.

pm CET, February 15. As of this time, the report will also be available at www.studsvik.com.

The call will be held in English, starting 2:30 pm CET.

Please call at least ten minutes prior to the start of the conference call to avoid delay. Event title is: Studsvik Q4 2017.

Conference ID is: 3280859

Description Local Call Dial-In Numbers FreeCall Dial-in Numbers
Participant - UK: 08445718892 08003767922
Participant - US: 16315107495 18669661396
Participant - India Freephone: - 180030104023
Participant - Austria: 019286559 0800111950
Participant - Belgium: 024009874 080048740
Participant - France: 0176700794 0805103028
Participant - Germany: 06924437351 08006648494
Participant - Netherlands: 0207143545 -
Participant - Sweden: 0850692180 020792102
Participant - Switzerland: 0315800059 0800920016

Please note that for Local Call dial-in numbers you must always dial the area code to enter the conference.

Prior to the conference call, by 1:30 pm CET, presentation slides will be available for down-loading at www.studsvik.com.

Most welcome!

Pål Jarness

For further inquiries, please contact:
Pål Jarness, CFO
Phone: +46 155 22 10 09
e-mail: paul.jarness@studsvik.com

Facts about Studsvik

Studsvik offers a range of advanced technical services to the global nuclear power industry. Studsvik’s business focus areas are fuel and materials technology, reactor analysis software and consultancy services within waste treatment technology, decommissioning, NORM and solutions for final disposal. The company has 70 years nuclear technology and radiological service experience. Studsvik has 700 employees in 7 countries and the company’s shares are listed on the Nasdaq Stockholm.

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar