Kundnytta och vetenskap i samverkan

Kundnytta och vetenskap i samverkan Den 1 april installeras Hans-Peter Hermansson som adjungerad professor i oorganisk kemi vid Luleå Tekniska Universitet. Hans-Peter har sedan 1991 en docentur i kemi vid samma universitet. Förordnandet gäller från den 1 oktober 1999 i tre år med möjlighet till förlängning. "Professuren är en fantastisk möjlighet för mig att kombinera kundnytta och vetenskap. Genom att jag kan utnyttja de branschforskningsprojekt som jag utför inom ramen för min verksamhet i Studsvik som en del av min verksamhet som adjungerad professor kommer mitt förordnande hela kärnkraftsbranschen till godo" konstaterar en glad Hans-Peter Hermansson. Den adjungerade professuren är på 20 procents tid och skall utöver branschforskning även innefatta handledning av doktorander, vissa kortare kurser samt kontaktskapande mellan universitet och bransch. Tillsättningsförfarandet för en adjungerad professor är detsamma som för en ordinarie professor. En vetenskaplig nämnd granskar de vetenskapliga verk som personen har publicerat. De arbeten som Hans-Peter Hermansson publicerat har bland annat sin grund i en rad internationella projekt om resistens hos förglasat kärnbränsleavfall som Hermansson var projektledare för under 1980-talet. På senare tid har Hans-Peter Hermansson publicerat arbeten om korrosion och vattenkemi i kärnkraftsreaktorer som en del av branschforskningen. Dessutom arbetar han med korrosion av kopparkapseln för slutförvar av kärnbränsle. Hans-Peter Hermansson kommer ursprungligen från Deje i Värmland, blev doktor i kemi vid Uppsala Universitet 1973 och började 1974 på Studsvik. Bakgrunden till samarbetet med Luleå Tekniska Universitet är att där finns tillgång till kompetens och utrustning som Studsvik har kunnat använda i samband med flera stora projekt. Foton på Hans-Peter Hermansson kan laddas ner från Studsviks webbplats: http://www.studsvik.se/swedish/pressm.html För ytterligare information, vänligen kontakta: Studsvik Nuclear AB/Luleå Tekniska Universitet Hans Peter Hermansson, adjungerad professor, 0155-22 15 16 eller 0709-677 116 Studsvik AB Thomas Backteman, Informationschef Studsvik AB 0155-22 10 66 eller 0709-677 066 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00050/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar