Studsvik tecknar avtal om slutförvaring med EnviroCare

Studsvik tecknar avtal om slutförvaring med EnviroCare Studsvik har tecknat avtal med EnviroCare of Utah Inc, som äger och driver en anläggning för slutförvaring av radioaktivt avfall i Utah, USA. Avtalet ger Studsvik möjlighet att, till konkurrenskraftiga priser, slutdeponera processavfallet från Studsviks avfallshanterings-anläggning i Erwin, Tennessee (USA). För ytterligare information vänligen kontakta Hans-Bertil Håkansson, VD och koncernchef, tfn 0155-22 10 26 eller Jerry Ericsson, ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32 Fakta Studsvik AB Studsvik är ett högteknologiskt företag med fokus på kärnkraftsindustri och nukleärmedicin. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine. Nuclear Technology erbjuder produkter och tjänster relaterade till drift av kärnkraftverk, innefattande testning och analys av kärnbränsle och material, programvaror för reaktordrift samt konsulttjänster. Verksamheten är knuten till bolagets kärnreaktor och speciallaboratorier utanför Nyköping. Waste & Decommissioning hanterar låg- och medelaktivt avfall från kärnkraftverk samt utför uppdrag i samband med rivning av kärntekniska anläggningar. I den europeiska verksamheten hanteras lågaktivt avfall i bolagets förbrännings- och smältanläggningar utanför Nyköping. Den amerikanska verksamheten, som bedrivs i bolagets anläggning i Erwin, Tennessee, innefattar volym- och viktreduktion av så kallad jonbytarmassa från kommersiella kärnkraftverk i USA. Industrial Services är verksamt inom service till främst kärnkraftsrelaterad men även annan industri. Verksamheten omfattar dekontaminering, strålskydd/dosimetri, sanering och rivning av kärntekniska anläggningar samt processrengöring. Verksamheten har historiskt varit koncentrerad till Sverige men sedan det tyska bolaget SINA förvärvades 1998 svarar den tyska verksamheten för mer än hälften av affärsområdets intäkter. Nuclear Medicine tillhandahåller ett antal produkter och metoder för medicinskt bruk med kärnteknisk anknytning. Utbudet innefattar bland annat en metod för behandling av hjärntumörer samt ett antal radioisotoper. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00250/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/10/20011210BIT00250/bit0003.pdf

Dokument & länkar