Fusion med mersmak! StyrelseAkademien Örnsköldsvik ansluter sig till StyrelseAkademien Norr

StyrelseAkademien Örnsköldsvik, som ingår i Sveriges största nätverk av ägare, styrelseledamöter och företagsledare, flyttar fram positionerna genom att fusionera med StyrelseAkademien Norr, som idag är en av de största föreningarna i Sverige.

”Att utveckla lönsamma företag är en komplex företeelse och där har styrelsen en avgörande roll. För att tillgodose våra medlemmars intressen i form av strategisk kunskap, till exempel genom utbildning och frukostmöten, så är fusionen med StyrelseAkademien Norr, med en omfattande verksamhet framförallt i Luleå, Skellefteå och Umeå, en förutsättning. Vi får tillgång till en verksamhetsledare och ett skalbart koncept som fungerar utmärkt och gör att vi kan växa ordentligt. Ett bevis på detta är de 1.100 personer som årligen sluter upp till evenemang i Norr”, säger Jan-Erik Lindström, vice ordförande i StyrelseAkademien Norr med ansvarområde Örnsköldsvik med omnejd.

Olof Degerfeldt, ordförande i Norr och vice ordförande StyrelseAkademien Sverige gläds åt samgåendet: ”Tillsammans blir vi starkare, bland annat genom fler medlemmar, men också genom mycket kompetenta Örnsköldsviksföretagare till vår styrelse. Vi har mycket av lära från företagarna i Örnsköldsvik, som har en annan profil än till exempel företagarna i Umeå”, avslutar Olof.

Läs mer om våra aktiviteter på: www.styrelseakademien.se/Norr

Frågor besvaras av: Jan-Erik Lindström, tel. 070-332 74 77 alternativt Olof Degerfeldt, tel. 070-686 67 15.

Fakta om StyrelseAkademien

StyrelseAkademien bildades 1991 och är en oberoende, ideell förening som finns i hela landet. Vi är Europas nästa största styrelseinstitut med drygt 6.500 medlemmar och har blivit Sveriges ledande forum för professionell utveckling av styrelseledamöter och ägare.

Bland våra medlemmar finns styrelseledamöter, mentorer, företagsledare, ägare, entreprenörer och andra personer som, liksom vi, drivs av övertygelsen att ett professionellt värdeskapande styrelsearbete bidrar till svenskt näringslivs globala konkurrenskraft.

Våra 17 lokalföreningar, som hålls samman av StyrelseAkademien Sverige, bildar ett rikstäckande nätverk från Luleå i norr till Malmö i söder. Som normgivare har vi en viktig roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor, och erbjuder tjänster så som styrelseutvärderingar, kandidatbank och nätverksträffar för att främja utvecklingen av styrelsearbete i Sverige.

StyrelseAkademiens Norrs styrelse har förstärks med följande personer: Jan-Erik Lindström Anna Holst, Anita Edlund.

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Dokument & länkar