Maud Olofsson får pris för insatser i näringslivet

Priset Polstjärnan har tilldelats Maud Olofsson, som sedan hon lämnat politiken etablerat sig som aktiv styrelseledamot, bl. a. i noterade företag. Maud Olofsson har genom sina uppdrag visat på hur värdet av politisk kompetens i näringslivet uppskattas av ägare med betydande erfarenhet av aktiv ägarstyrning. Priset Polstjärnan syftar till att uppmuntra till ökad politisk kompetens i näringslivets styrelser.

Utmärkelsen Polstjärnan delades i år ut i samband med StyrelseAkademiens evenemang Stora Styrelsedagen. Prisutdelningen inleddes med ett anförande av Akbar Seddigh samt en presentation av en undersökning rörande styrelserekrytering av bemanningsföretaget Experis. Efter detta följde en livlig paneldebatt med bl.a. tidigare statsråd och företrädare för svenskt näringsliv, innan priset Polstjärnan överlämnades av f.d. politikern och landshövdingen Ulf Adelsohn.

Årets pristagare, Maud Olofsson, har lång erfarenhet av politik, och under hennes år i skilda framskjutande politiska befattningar har frågor relaterade till svenskt näringsliv och företagande engagerat och intresserat. Hon har som minister haft ansvaret för ett
50-tal statliga bolag.

”I näringslivet är det definitivt en fördel att ha tillgång till personer som har insikt i samhällspolitiska beslutsprocesser. Sverige, som ett exportberoende land, får klara konkurrensfördelar om fler människor rör sig mellan den offentliga, den politiska och den privata sektorn eftersom politisk kompetens kommer till användning på olika
arenor”, säger en strålande glad Maud Olofsson.

Maud är bl. a. initiativtagare till satsningen Styrelsekraft ihop med ALMI Företagspartner, som inneburit att fler kvinnor har genomgått styrelseutbildning och att fler kvinnor aktivt söker styrelseuppdrag. Hon har nyligen av Hillary Clinton invalts i gruppen som ska ge det amerikanska utrikesdepartementet råd i en rad ”viktiga frågor och utmaningar”, med fokus på att stärka kvinnors företagande och ledarskap i den globala ekonomin.

”Forskning visar att fler kvinnor i ledande positioner och i styrelserummen bidrar till högra tillväxt i bolagen. Därför är det konstigt att aktieägare accepterar lägre vinster när det finns stöd för att avkastningen kan öka med fler kvinnor och mångfald i styrelserummen”, poängterade årets vinnare av priset Polstjärnan Maud Olofsson.

Juryn för Polstjärnan, som består av Ulf Adelsohn (ordförande), Annika Billström,
Bo L Jepson, Christer Lindberg, Öjvind Norberg, och Barbro Wallin, har i sin prismotivering uttryckt följande:

Maud Olofsson har sedan hon lämnade politiken för knappt två år sedan på kort tid blivit etablerad som professionell styrelseledamot. Hon har tagit plats i styrelserna för flera noterade bolag med olika verksamhetsinriktning, och även i det statligt ägda LKAB. Ägare med betydande erfarenhet av ägarstyrning i näringslivet har genom att välja Maud Olofsson visat värdet av hennes personliga egenskaper, men också illustrerat värdet av politisk kompetens i styrelsearbete i näringslivet.

”I en tid av ekonomisk turbulens, ökad internationell konkurrens, och ständiga krav på snabba förändringar är det bra om bolagsstyrelser, både i det privata näringslivet och inom offentlig sektor har en väl genomtänkt sammansättning. Med tillgång till olika kompetenser ökar möjligheten till professionellt styrelsearbete”, säger Suzanne Sandler, VD på StyrelseAkademien.

För ytterligare information
Öjvind Norberg, ordförande StyrelseAkademien Stockholm, tel. 0702 35 00 00
Christer Lindberg, initiativtagare Polstjärnan, tel. 0706 00 62 00

Cornilla von Plomgren, projektledare Polstjärnan, tel. 0760 49 28 00

Om StyrelseAkademien
StyrelseAkademien är en ideell förening som grundades 1991 med syfte att verka för en professionalisering av styrelsearbetet i svenska företag. Verksamheten bedrivs i form av 18 ideella lokala föreningar, med över 5 000 medlemmar, sammanhållna i den nationella föreningen StyrelseAkademien Sverige. Missionen är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lönsamhet och utvecklingskraft bl. a. genom utbildning, rekrytering, nätverk och opinionsbildning. Medlemmar är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer i svenskt näringsliv.

Om Polstjärnan
Polstjärnan är ett pris instiftat av ALMI Företagspartner Stockholm AB och StyrelseAkademien Stockholm. Med priset och arrangemanget runt prisutdelning är målet att lyfta fram personer med politisk erfarenhet som på ett förtjänstfullt sätt verkat i näringslivets styrelserum, men också uppmuntra till att ökad politisk kompetens kommer till nytta i svenskt näringsliv. Tidigare pristagare är Jan Nygren, Agneta Dreber och Mats Hulth.

Sponsorer 2013 är ALMI, Cision, Coast Communications, Deloitte, Experis.

Kandidatprofil
”Personer med politisk erfarenhet som på ett förtjänstfullt sätt verkat i näringslivets styrelserum”. En kandidat bör således ha haft en politisk karriär eller en förtroendeställning inom politiken, på riksnivå, inom landsting eller inom kommuner. Kandidaten har på personliga meriter varit verksam som aktiv styrelseledamot i näringslivet eller i näringslivets organisationer. Ägandet i det bolaget där verksamheten skett är inte avgörande, då även offentligt ägda bolag inkluderas.

Denna pressrelease distribueras av CISION.
Cision hjälper företag och organisationer att synliggöra sina nyheter och är ett av världens ledande företag inom distribution av pressmeddelanden och finansiell information. Cision erbjuder även omvärldsbevakningstjänster inom webb och sociala medier. Cision AB är noterat på Stockholmsbörsen och omsatte runt 1 miljard kronor 2011. Bolaget har partners i 125 länder.StyrelseAkademien Stockholm, Jacobs torg 3, 111 52 Stockholm
Tel. 08-400 250 10,
info@styrelseakademien.se - www.styrelseakademien.se

Taggar:

Om oss

StyrelseAkademien är en rikstäckande, ideell organisation som verkar för ett professionellt styrelsearbete i svenska företag. Vi vill öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för lönsamhet och utveckling. Vi arbetar med utbildning, nätverk, styrelseförmedling, styrelseutvärdering och opinionsbildning. StyrelseAkademien Sverige har 16 medlemsföreningar med nära 7.000 individuella medlemmar. Vi utbildar årligen runt 2.000 personer i styrelse- och ägarfrågor. styrelseakademien.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar